Srebrny Krzyż Zasługi dla Krystyny Sosin

Srebrny Krzyż Zasługi dla Krystyny Sosin

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi Krystynę Sosin - przewodniczącą sułkowickiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, laureatkę wyróżnienia Amicus Hominum.

Dekoracji dokonał wicewojewoda Józef Gawron podczas jubileuszu 60-lecia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie. Krystyna Sosin, Bernadeta Żurek i burmistrz Piotr Pułka otrzymali też medale pamiątkowe 60-lecia PKPS.

Jubileusz zorganizowano w zabytkowej sali obrad Rady Miasta Krakowa. Na uroczystość przybyli: poseł Edward Siarka, przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, miejskich władz Krakowa, burmistrzowie, wójtowie i radni gmin, w których prężnie działają oddziały PKSP oraz oczywiście władze krajowe, wojewódzkie i terenowe stowarzyszenia niosącego pomoc najbardziej potrzebującym, jego członkowie, partnerzy, przyjaciele i sponsorzy.

Podczas uroczystości nadane zostały odznaczenia państwowe - Złoty Krzyż Zasługi i dwa Srebrne Krzyże Zasługi, w tym dla Krystyny Sosin z Sułkowic. Były też odznaczenia nadawane przez władze krakowskie i związkowe oraz Medal Pamiątkowy wydany w limitowanej serii z okazji 60-lecia PKPS, a nadawany osobom zasłużonym dla organizacji. Otrzymali go m.in. Krystyna Sosin, Bernadeta Żurek i burmistrz Piotr Pułka, który, jak podkreślono, nie tylko wspomaga działalność organizacji charytatywnych, lecz również sam jest jej członkiem. Już kilka lat temu PKPS odznaczył go swoim srebrnym medalem.

awz