Środki dla niepełnosprawnych

Region 13 września 2017 Wydanie 32/2017
Środki dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla małopolskich powiatów. Wśród beneficjentów znalazł się także powiat myślenicki

Wysoka kwota, bo ponad 376 tys. zł trafi do powiatu myślenickiego z PFRON na realizację 5 zadań. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 5 samochodów dla osób niepełnosprawnych. Podpisanie umów odbyło się w piątek 25 sierpnia w siedzibie krakowskiego Oddziału Małopolskiego PFRON. W spotkaniu oprócz dyrekcji w osobie Marty Mordarskiej oraz starosty Józefa Tomala i wicestarosty Tomasza Susia uczestniczył poseł Jarosław Szlachetka.

Państwowy Fundusz realizuje projekt niwelujący bariery architektoniczne i transportowe, z którymi na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne. - W tym roku Oddział Małopolski PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przekaże powiatom ponad 4 mln zł, co stanowi blisko 30% środków więcej niż w roku ubiegłym - powiedziała przy przekazaniu umów dyrektor Małgorzata Mordarska.

W powiecie myślenickim z dofinansowania skorzystają:

* Powiat Myślenicki - na zakup 4 pojazdów 9-osobowych do przewozu niepełnosprawnych pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Harbutowicach (80.000 i 70.620 zł), Pcimiu (80.000 zł), Trzemeśni (72.900 zł),

* Gmina Pcim - na zakup podjazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu (73.095,60 zł).