st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek

st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek

– Jaka jest obecna kondycja PSP w Myślenicach?

– Nasza straż jest odpowiednio wyposażona i wyszkolona do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z charakterystyką zagrożeń występujących na terenie powiatu. Nasz sprzęt jest na bieżąco utrzymywany i sprawny technicznie, w każdej chwili gotowy do interwencji czy niesienia pomocy potrzebującym Codziennie powiat

zabezpiecza 12 strażaków będących w gotowości operacyjnej, a w przypadku dużych zdarzeń jesteśmy w stanie w ciągu 30 minut zwiększyć stan o 4 osoby (z systemu zmianowego) i o 6 osób (z systemu codziennego do pracy sztabu). Obecnie na 1000 stałych mieszkańców wypada niewiele ponad połowę strażaka. Dążymy do podniesienia tego wskaźnika do 1 strażaka na 1000 mieszkańców. Sprzęt i wyposażenie wciąż są uzupełniane i modernizowane, do czego obligują nas też wprowadzane co jakiś czas nowe przepisy. Od 1994–95 roku, oprócz gaszenia pożarów (przy czym taktyka skutecznego ich gaszenia pożarów także ulega zmianie), PSP podjęła działania z zakresu ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego, w tym ratownictwo: chemiczno-ekologiczne, poszukiwawczo-ratownicze, wodno-nurkowe, techniczne, wysokościowe, drogowe. Obecnie część sprzętu, a szczególnie taboru transportowego należałoby sukcesywnie wymieniać, ze względu na czas eksploatacji ustalony zarządzeniem Komendy Głównej PSP. Jednak aby tego dokonać, musimy posiadać wkład własny w wysokości połowy wartości zakupu takiego pojazdu, czyli ok. 350–450 tys. zł. Bez wsparcia budżetu państwa i samorządów nie bylibyśmy w stanie sami sprostać temu wyzwaniu.

– Jak wygląda współpraca PSP z samorządem i jednostkami OSP?

– Współpraca jest bardzo dobra i działa obustronnie. Nie ogranicza się tylko do prowadzenia i organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, czy też działań podczas wystąpienia innych nadzwyczajnych zagrożeń (wichury, powodzie) w ramach zarządzania kryzysowego. Komendant powiatowy współpracuje na płaszczyźnie doradczej w różnych dziedzinach mających związek z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. Wzajemna współpraca przejawia się przede wszystkim podczas organizacji zawodów sportowo pożarniczych, szkoleniach, turniejach wiedzy pożarniczej, manewrach, turniejach, piknikach i innych uroczystościach, w których udział biorą funkcjonariusze i druhowie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Samorządy nieodpłatnie udostępniają obiekty i tereny do realizacji tych zadań, a nasza komenda prowadzi bezpłatnie przeglądy sprzętu specjalistycznego jednostek OSP oraz organizuje szkolenia dla ich druhów. Należy także podkreślić duże zaangażowanie finansowe samorządów lokalnych w zakupie sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Mam tu szczególnie na myśli pomoc na zakup samochodów pożarniczych – zarówno nowych, jak i używanych. Samorządy lokalne wspierają naszą komendę również finansowo, co pozwala na realizację niektórych projektów poprawiających bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin i całego powiatu. Jednostki OSP o każdej porze dnia i nocy służą pomocą Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w prowadzeniu działań ratowniczych. Z kolei nasza komenda służy pomocą prezesom OSP w sporządzaniu dokumentacji dotyczącej dofinansowania z budżetu państwa, pomagamy im w organizacji różnego rodzaju uroczystości (lecia, zawody, przekazania sprzętu itp.), a niejednokrotnie nasi funkcjonariusze prowadzą te uroczystości. Pomagamy w zakupach sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo–gaśniczych, proponujemy wdrażanie rozwiązań organizacyjno–technicznych, które poprawiają skuteczność i efektywność ich działań, nadzorujemy badania techniczne i sprawność sprzętu. W ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego i MSWiA przekazujemy jednostkom OSP środki finansowe na konkretne zakupy, w tym szczególnie na pojazdy pożarnicze oraz remonty strażnic. W jednostkach OSP w powiecie od 2007 przybyło 16 nowych średnich samochodów. Ponadto strażacy OSP zawsze są chętnie przyjmowani w komendzie. Staramy się „od ręki” załatwiać dla nich sprawy administracyjne, szanując ich chęci i wysiłki, bo przecież wiemy, że to co robią, robią z zamiłowania i w trakcie swojego prywatnego czasu.

Czy znane są już straty po ostatniej powodzi w naszym powiecie?

– W ciągu tych kilku dni intensywnych opadów interweniowaliśmy ponad 230 razy. Dokładna liczba będzie znana dopiero po podsumowaniu i zanalizowaniu tego okresu. Nadal zliczamy straty w sprzęcie OSP i PSP, a straty w mieniu są szacowane przez samorządy i firmy ubezpieczeniowe. Przy takiej skali powodzi zawsze dochodzi do podtopień budynków, ale tym razem na szczęście nie były to poważne zalania całych budynków tylko podtopienia w większości piwnic. Nie było konieczności podejmowania decyzji o zamykaniu placówek oświatowych, natomiast na kilka godzin zamknięta była droga powiatowa w Myślenicach na Zarabiu (ul. Zdrojowa) wskutek zalania i droga powiatowa pomiędzy Droginią a Łękami wskutek osunięcia się ziemi. W Stadnikach potok Krzyworzeka uszkodził jeden słup energetyczny, a energetycy niezwłocznie przepięli linię tak aby nie nastąpiły zakłócenia w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców.

 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu