Stan podwyższonej gotowości w OSP Myślenice-Śródmieście

Stan podwyższonej gotowości w OSP Myślenice-Śródmieście

W ramach działań operacyjnych nasza jednostka stawiana była w stan podwyższonej gotowości, pełniąc dyżur w remizie OSP - mówił w swoim sprawozdaniu prezes Franciszek Szilder. Rok 2018 był dla OSP Myślenice-Śródmieście bardzo pracowity

Działania jednostki na zebraniu sprawozdawczym w niedzielę 20 stycznia omówili prezes Franciszek Szilder, naczelnik Roman Ajchler, szef finansowy Wojciech Olesek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Kamyczura. Przez Artura Góralika przedstawione też zostało sprawozdanie orkiestry dętej.

Oprócz 102 akcji ratowniczych, w których jednostka brała udział (w tym w gaszeniu 14 pożarów), druhowie zabezpieczali szereg imprez plenerowych i ulicznych, w tym Orszak Trzech Króli, finał WOŚP, Misterium ulicami miasta, pikniki i koncerty charytatywne, wyścigi kolarskie Solidarności i Tour de Pologne, Bieg Niepodległości i zawody biegowe Uklejna - Chełm, watrę harcerską na myślenickim Rynku. Brali też udział w świętach i uroczystościach parafialnych i gminnych. Prowadzili pokazy sprzętu strażackiego i udzielania pierwszej pomocy podczas Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością, będących pod opieką Caritas Betania, a także pokazy i pogadanki dla dzieci przedszkolnych i uczniów. W ramach doskonalenia sprawności bojowej jednostka uczestniczyła w ćwiczeniach komendanta gminnego na terenach leśnych, ćwiczeniach poszukiwawczo-ratowniczych „Śnieżnica” oraz ćwiczeniach na wyciągu narciarskim Chełm. Kolejni druhowie ukończyli kursy w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego, dowódców oraz kurs podstawowy.

Równocześnie prowadzone były prace konserwacyjne posiadanego sprzętu, remonty w strażnicy, w tym remont instalacji elektrycznej z osprzętem oraz ścian w części bojowej. Na to zadanie jednostka uzyskała pomoc z budżetu państwa za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP oraz UMiG, a ze środków gminy i KSR-G zakupione zostały buty specjalne, baterie do latarek oraz akumulatory do samochodu GBARt. Z wniosków składanych do budżetu obywatelskiego przez jednostkę i wspieranych przez inne stowarzyszenia w 2019 r. do Śródmieścia trafi kamera termowizyjna i defibrylator. Wystarano się także, z pomocą wówczas posła Jarosława Szlachetki, o 8 tys. zł z Fundacji Orlen na zakup w najbliższych tygodniach nadciśnieniowego wentylatora oddymiającego.

W bieżącym roku planowana jest kontynuacja remontu strażnicy, w tym elewacji północnej budynku oraz konserwacje i naprawy bieżące. Remontowany będzie także sprzęt i wyposażenie.

Intensywny rok zaliczyła także Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenic pod batutą Joanny Knapik. Gra w niej 31 muzyków. Zespół odbył 55 prób, dał 25 występów, powołał grupę dziecięcą, do której uczęszcza 16 osób. Do najważniejszych koncertów orkiestra zalicza oprawę muzyczną Orszaku Trzech Króli, występ podczas uroczystości 3 Maja i 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz uroczystości patriotycznych na polanie Mikołaj, koncert na otwarcie Muzeum Niepodległości, a także oprawę muzyczną takich świąt, jak Powiatowy Dzień Policjanta, 145-lecie jednostki OSP Myślenice-Śródmieście oraz udział w akcjach charytatywnych. W 2018 r. orkiestra występowała ponadto na festiwalach w Myślenicach, Wieliczce, Więcławicach i Bielsku-Białej (festiwal Złota Trąbka), gdzie zdobyła 3. miejsce.

Na zebranie licznie przybyli goście, starosta Józef Tomal, burmistrz Jarosław Szlachetka, Bartłomiej Siepak z PSP, Marian Ćwierz z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP, komendant miejsko-gminny Roman Ajchler, Prezes Honorowy jednostki, a zarazem radny powiatowy Maciej Ostrowski, Członek Honorowy i wiceprezes MARR Stanisław Bisztyga i Członek Honorowy Ludwik Starzak.

Gości powitał prezes Franciszek Szilder. Podczas zebrania miała miejsce uroczystość odznaczenia za wysługę 55 lat druha Andrzeja Liszkiewicza. Odznakę wręczyli mu Franciszek Szilder i Marian Ćwierz.

W dyskusji goście dziękowali druhom ze Śródmieścia, podkreślając ich ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa oraz w rozwój życia społecznego Myślenic. Burmistrz Jarosław Szlachetka podkreślił trud remontu zabytkowej strażnicy, co wymaga większych nakładów na prowadzenie prac pod nadzorem konserwatora zabytków. Obiecał dodatkowe środki na to zadanie z budżetu gminy. Zapowiedział też budowę przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad estakady koło stacji benzynowej (w tej sprawie do Myślenic 21 stycznia przyjechał minister Andrzej Adamczyk). Dziękował za udział w uroczystościach i wydarzeniach miejskich, parafialnych i gminnych, w tym niedawne kolędowanie przez orkiestrę podczas Orszaku Trzech Króli. Starosta Józef Tomal także dziękował druhom i muzykom orkiestry dętej za pracę społeczną na rzecz mieszkańców oraz omówił zasady pomocy powiatu dla jednostek OSP – od tego roku po 10 tys. zł rocznie dla 13 jednostek w powiecie.

Bartłomiej Siepak z PSP przedstawił statystykę zdarzeń w powiecie, poinformował o planowanych szkoleniach i ćwiczeniach oraz zawodach sportowych. Mówiąc o akcjach poszukiwawczych, przypomniał, że działaniami tego rodzaju kieruje policja, a straż w nich uczestniczy pod jej dowództwem. Podkreślił, że w ostatnim okresie zdecydowanie poprawiła się łączność w większości jednostek OSP w naszym powiecie.

Podczas dyskusji rozmawiano też o strażnicy, która przez długi czas była pusta, a teraz tętni życiem, będąc siedzibą różnych organizacji i nie ma problemów z jej utrzymaniem. Jak podkreślał prezes Franciszek Szilder, jest to w dużej mierze zasługa burmistrza poprzednich kadencji Macieja Ostrowskiego, za co złożył mu podziękowania.

Wszyscy goście dziękowali jednostce i orkiestrze za ich pełną oddania działalność oraz składali życzenia wszelkiej pomyślności na nowy 2019 rok.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)