Starosta Józef Tomal z tytułem tytułem Samorządowca 20-lecia

Starosta Józef Tomal z tytułem tytułem Samorządowca 20-lecia

Zarząd V kadencji Związku Powiatów Polskich przyznał Staroście Myślenickiemu Józefowi Tomalowi Honorową Statuetkę ZPP oraz tytuł „Samorządowiec 20-lecia”. W uzasadnieniu wyróżnienia Zarząd ZPP wskazał: „Za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”

Prestiżowe wyróżnienie wręczył Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i jednocześnie Starosta Bocheński - Ludwik Węgrzyn, podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego 26 lipca.

- Jestem zaszczycony. Wyróżnienie przyznane przez Związek Powiatów Polskich przyjmuję jako wyraz uznania dla naszego samorządu powiatowego i jako wynik wysokiej oceny jego działań na rzecz rozwoju lokalnego. To również uhonorowanie i potwierdzenie dokonań Powiatu Myślenickiego w skali ogólnopolskiej. Dziękuję Radzie Powiatu i Zarządowi za pomoc i zrozumienie dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Burmistrzom i wójtom za dobrą współpracę i współfinansowanie realizacji niektórych inwestycji samorządowych. Cieszę się, że podejmowane działania samorządu powiatowego podniosły komfort życia naszych mieszkańców i służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu Powiatu Myślenickiego. Jednocześnie wyrażam podziękowanie mieszkańcom powiatu za współpracę, aktywność i ich wkład w rozwój samorządu. Wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego pragnę podziękować za zaangażowanie i współpracę. Dzięki temu możemy razem osiągać zamierzone cele - powiedział starosta Józef Tomal.

Tytułem Samorządowiec 20-lecia Związek Powiatów Polskich uhonorował dwudziestu starostów i prezydentów z całej Polski.

WPSiFE