Stawy w Osieczanach połączone

Stawy w Osieczanach połączone

Dzięki dotacji fundacji PKN Orlen dla Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Myślenicach połączono stawy wędkarskie w Osieczanach w celu umożliwienia działalności sportowej i edukacyjnej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w szkółce wędkarstwa sportowego

Wykonano przepust pomiędzy stawami, który umożliwi migrację narybku z najmniejszego i najbardziej znaturalizowanego zbiornika stanowiącego tarlisko do stawu środkowego. Oprócz tych prac w ramach umowy sponsorskiej zakupiony zostanie również sprzęt dla działającej od lat przy kole PZW w Myślenicach szkółki wędkarskiej dzieci i młodzieży, która odbywa swoje zajęcia na tym łowisku.

Całość zwieńczona zostanie dedykowaną tablicą informującą o zrealizowanym projekcie oraz gablotą, w której zamieszczane będą fotografie z działalności koła, wyprodukowany zostanie również specjalny materiał filmowy z realizacji całego przedsięwzięcia. Kwota przyznana w ramach sponsoringu z fundacji wyniosła 15.000 złotych.

Potrzeba połączenia stawów w celu rozwoju ichtiofauny oraz stworzenia lepszych warunków dla działalności szkółki wędkarskiej zauważalna była już od wielu lat. Na początku ubiegłego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu koła z ówczesnym posłem Jarosławem Szlachetką, który następnie przedstawił założenia projektu i jego cel prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi. Dzięki jego przychylności oraz pozytywnej ocenie wniosku fundacja PKN Orlen S.A. wparła projekt myślenickiego koła PZW.