Stefan Socha prezesem Podokręgu

10 lipca 2008 Wydanie 24/2008
Stefan Socha prezesem Podokręgu
Stefan Socha tuż po wyborze na prezesa Podokręgu, fot. Stanisław Cichoń

Z udziałem 52 delegatów w sali Cechu Rzemiosł 30 czerwca odbyło się walne sprawozdawczo – wyborcze zebranie Podokręgu Myślenice Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Obecnością w obradach zaszczycili m.in. prezes MZPN Ryszard Niemiec, wiceprezes ds. sportowych Jerzy Kowalski, sekretarz generalny Roman Rupalski, senator Stanisław Bisztyga, burmistrz Maciej Ostrowski, przewodniczący Rady Powiatu Józef Tomal, przew. Rady Miejskiej Jerzy Grabowski, przew. RG Pcim Stanisław Bzowski, przedstawiciel biura poselskiego Marka Łatasa – Jarosław Szlachetka, przedstawiciel starostwa powiatowego Jan Stankiewicz.

Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego działacza i oddanego społecznika Wrzosów Osieczany – Wojciecha Wójtowicza. Obrady prowadził Zbigniew Lijewski. Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń, które wręczali Ryszard Niemiec, Jerzy Kowalski, Ludwik Starzak. Medalem 85 lat MZPN zostali odznaczeni Stanisław Bisztyga, Marek Łatas i Maciej Ostrowski. Złotą odznaką PZPN: Marian Banowski, Ludwik Dziewoński, Tadeusz Suder, Marek Wyka, Edward Żądło. Srebrną odznaką PZPN: Józef Dudzik, Stanisław Krzelowski, Zbigniew Lijewski, Bronisław Ryś, Józef Ryś. Wyróżnieniem Zasłużony Działacz MZPN został uhonorowany Franciszek Sroka. Złotą odznaką MZPN: Stanisław Bzowski, Andrzej Mleczek, Jan Teper, Tomasz Wojtowicz. Srebrną odznaką MZPN: Mateusz Bryl, Władysław Cygan, Krzysztof Cienkusz, Józef Muniak, Robert Murzyn, Robert Nowak, Janusz Rudek, Marian Stanowski, Andrzej Słoboda, Tomasz Suś, Robert Szczurek, Stanisław Święch, Eugeniusz Ziemba.

Medalami myślenickiego Podokręgu uhonorowani zostali: Stanisław Bzowski, Zbigniew Lach, Ryszard Niemiec, Roman Rupalski, Jan Stankiewicz.

Obszerne sprawozdanie z działalności podokregu złożył prezes Ludwik Starzak, serdecznie dziękując wszystkim zaangażowanym za ich pracę. Sprawozdanie Wydziału Gier przedstawił Marek Wyka, Wydziału Dyscypliny Stefan Socha, Wydziału Szkolenia i Młodzieży Tadeusz Suder, Wydziału Sędziowskiego Tomasz Wojtowicz, Komisji Rewizyjnej – Bronisław Ryś zgłaszając absolutorium dla ustępującego zarządu, które przegłosowano przy jednym wstrzymującym się.

Następnie zgłoszono dwie kandydatury na prezesa podokręgu: Ludwika Starzaka i Stefana Sochę. W głosowaniu tajnym zdecydowanie większość głosów uzyskał Stefan Socha (na zdjęciu), który m.in. podziękował byłemu prezesowi za 30 lat owocnej pracy dla podokręgu i zgłosił w dyskusji szereg problemów, którymi powinien w tej kadencji zająć się nowy zarząd (zostały one ujęte we wnioskach).

Przy dwóch wstrzymujących się przegłosowano, aby nowy zarząd liczył wraz z prezesem 11 osób, delegaci zgłosili 14 kandydatur do zarządu i 4 do komisji rewizyjnej. W głosowaniu tajnym do nowego zarządu zostali wybrani: Stanisław Bzowski, Józef Dudzik, Andrzej Karski, Zbigniew Lijewski, Robert Murzyn, Franciszek Sroka, Tadeusz Suder, Tomasz Suś, Czesław Ulman. W skład komisji rewizyjnej weszli: Krzysztof Cienkosz, Maciej Górka, Bronisław Ryś.

Delegaci uchwalili następujące wnioski do pracy nowego zarządu. 1. Doprowadzić do spotkania z lekarzem medycyny sądowej 2. Zabezpieczyć klubom pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rejestracji statutów zarządów w sądzie 3. Rozeznać możliwość sporządzania PIT-ów dla sędziów celem odciążenia z tego obowiązku klubów 4. Starać się o lokal dla podokręgu w pomieszczeniach nowej hali 5. Umieszczać na stronie internetowej informacje i komunikaty dotyczące zmian w zawodach, tabel, wyników i kar oraz ewidencji trenerów i instruktorów, którzy są bez zatrudnienia w charakterze szkoleniowców 6. Podjąć działania naboru nowych kadr sędziowskich ze względu na niepokojący brak arbitrów do prowadzenia spotkań

Stanisław Cichoń