Stop przemocy w rodzinie

Region 26 listopada 2019 Wydanie 44/2019
Stop przemocy w rodzinie
Uczestnicy konferencji w Domu Katolickim w Myślenicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach zorganizował konferencję „Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna”. Szkolenie składało się z części teoretycznej, podczas której przedstawiono wyniki badań ankietowych prowadzonych w gminie Myślenice, a także warsztatów.

W szkoleniu, które odbyło się w Domu Katolickim w Myślenicach, wzięli udział przedstawiciele samorządu, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, księża, służby, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i sądów, a także inni zaproszeni goście.

– Mam nadzieję, że wyniesiona z tej konferencji wiedza pomoże każdemu z uczestników przełożyć zdobyte doświadczenie na swoje codzienne obowiązki. Zwłaszcza dyrektorzy szkół mają przed sobą ważną misję wychowywania kolejnych pokoleń, a na co dzień spotykają się z przypadkami z różnych środowisk, którym niejednokrotnie trzeba wyciągnąć pomocną dłoń. Wielu z Was wykonuje trudną i odpowiedzialną pracę, a zwłaszcza dziś, kiedy obchodzimy przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego, życzę wszystkim pracownikom sił do działań i wszelkiej pomyślności w niesieniu pomocy potrzebującym – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka podczas otwarcia czwartkowej konferencji.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości przez Małgorzatę Aleksandrowicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie wspólnie ze współpracownikami przedstawiła analizę wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród rodziców dzieci w wieku 3-15 lat z terenu gminy Myślenice. Ankieta dotyczyła przede wszystkim przemocy w rodzinie i możliwości współpracy różnych instytucji, by takim sytuacjom przeciwdziałać.

- Celem przeprowadzonego badania ankietowego było zbadanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w różnych etapach rozwoju dziecka oraz poziomu wiedzy na temat skutków przemocy. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Pragnie mieć rodziców, którzy są dla niego oparciem, chce się od nich uczyć, a gdy potrzeba – czuć ich podziw i dumę – mówiła Małgorzata Aleksandrowicz z MGOPS, wprowadzając do analizy badań ankietowych przeprowadzonych w naszej gminie.

Prelegentami podczas konferencji byli superwizorzy Katarzyna Wojtanowicz – doktor nauk społecznych w zakresie pracy socjalnej, adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Maciej Sosnowski, specjalista pracy socjalnej, trener pracy, trener organizacji pozarządowych, metodyk pracy socjalnej i superwizor pracy socjalnej.

Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w materiały dydaktyczne, a także wzór wniosku tzw. „Niebieskiej Karty”, która jest dokumentem służbowym, wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. „Niebieska Karta” służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w sprawach sądowych. Jednym z celów wykładów i warsztatów było wypracowanie przez przedstawicieli wszystkich instytucji wspólnej drogi przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konferencja była organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z Urzędem Miasta i Gminy w Myślenicach.