„Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna współpraca instytucjonalna”

Region 29 października 2019 Wydanie 40/2019
„Stop przemocy w rodzinie. Skuteczna  współpraca instytucjonalna”

W bieżącym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, realizuje ministerialny projekt „Bezpiecznie w rodzinie”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach tego projektu, tutejszy ośrodek zrealizował w bieżącym roku szereg działań. Przeprowadzona została diagnoza na terenie gminy Myślenice, na temat sposobów radzenia sobie rodziców w sytuacjach kryzysowych w różnych etapach rozwoju dziecka oraz poziomu wiedzy na temat skutków przemocy. Zorganizowano warsztaty rodzicielskie pt.: „Szacunek a nie strach. Jak budować autorytet rodzicielski”, piknik rodzinny pod hasłem „Radość Ruch Rodzina”, podczas którego uczestnicy mogli uzyskać informacje i porady na temat zjawiska przemocy od dyżurujących specjalistów, wyjazd rodzinny pt.: „Czas dla rodzin” do Krynicy Zdroju, którego celem było utrwalanie wśród uczestników dobrych wzorców i pozytywnych wartości rodzinnych, kształtowanie postaw rodzicielskich dotyczących nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania oraz wzmacniania więzi rodzinnych i budowania pozytywnych relacji rodzinnych.

Zwieńczeniem całego projektu będzie konferencja, w ramach której spotkają się wszyscy przedstawiciele instytucji z gminy Myślenice działające na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich placówek oświatowych. Podczas konferencji przedstawione zostaną kompetencje, które posiadają poszczególne instytucje w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wypracowane zostaną zasady współpracy międzyinstytucjonalnej. Celem konferencji jest bowiem ujednolicenie sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych, przemocowych oraz podejmowanie spójnych działań na rzecz dotkniętych przemocą rodzin.

Konferencja będzie miała miejsce w dniu 21 listopada 2019r. w godz. 10.00-14.00. w Domu Katolickim w Myślenicach ul. 3-go Maja 1a. Patronat nad konferencją objął burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

MGOPS