Życzenia

Straż miejska przeprowadza kontrole pieców

Miasto 5 listopada 2019 Wydanie 41/2019
Straż miejska przeprowadza kontrole pieców
Przypominamy, że mieszkańcy dokonujący zakupu węgla czy eko-groszku, po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakości dla paliw stałych, muszą w chwili kontroli legitymować się certyfikatem potwierdzającym odpowiednie parametry używanego paliwa. Brak takich dokumentów może skutkować grzywną do 500 zł.

Na konfigurację terenu i mas powietrza sprzyjających przemieszczaniu się zanieczyszczonego powietrza nie mamy niestety wpływu. Mamy za to straż miejską, która w sezonie grzewczym 2018/2019 do końca października 2019 r. przeprowadziła 488 kontroli pieców w tym samodzielnych w różnych porach dnia 436.

52 mandaty na 8 800 zł

Na 58 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców tylko 12 okazało się zasadnych – dochodziło tam do spalania substancji zabronionych. W 52 przypadkach ujawniono termiczne przekształcania substancji zabronionych, w tym spalania pozostałości roślinnych i ukarano 48 osób mandatami na kwotę 8 800 zł. W jednym przypadku złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na zasadach art. 255 kk dot. udaremnienia przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska, co zakończyło się grzywną w kwocie 2 000 zł. W większości przypadków, w których nakładano grzywnę, do pieca były wrzucane nie śmieci bytowe, lecz elementy drewna polakierowanego: pocięta boazeria, płyty wiórowe, stara stolarka okienna, elementy płyt meblowych, sklejka oraz roślinność ogrodowa i drewno o wilgotności powyżej 20%. W trakcie kontroli nie stwierdzono obecności w kotłowniach mułu węglowego czy flotu.

W sprawach spornych, kontrolerzy trzykrotnie korzystali z usług laboratorium. Do kontroli wykorzystywany jest również certyfikowany wilgotnościomierz do badania wilgotności drewna. Jak wskazują wyniki kontroli, w większości przypadków w kotłowniach znajdowały się piece 1. lub 3. klasy emisyjności, których ważność jest ograniczona czasowo – te 1. klasy należy wymienić do końca 2022.

Większość kontrolowanych urządzeń grzewczych było przystosowanych do spalania tradycyjnego paliwa tj: węgla, eko-groszku, drewna, miału o ziarnie powyżej 3 mm.

Kampania „nie pal śmieci”

W ramach kampanii społecznej pt. „Nie pal śmieci najważniejsze jest zdrowie dzieci”, funkcjonariusze w trakcie kontroli i prelekcji w szkołach dokonali dystrybucji dla mieszkańców ok. 5,5 tys. informacyjnych ulotek, mówiących o szkodliwości i konsekwencjach spalania śmieci i obowiązujących przepisach dot. ochrony czystego powietrza. Dzisiaj mieszkańcy mają więc dostęp do informacji, jakie zachowania są właściwe, a jakie należy napiętnować. Na pierwszy plan wysuwa się również wniosek nt. jakości stosowanych paliw i pytanie, czy jest prowadzony rygorystyczny nadzór Inspekcji Handlowej, zanim te paliwa trafią do hurtowych czy detalicznych odbiorców? Gmina wystąpiła z wnioskiem do tego organu nadzorczego o kontrolę wszystkich składów opałowych naszego regionu.

Obowiązek składów opałowych i dystrybutorów

Wszystkim właścicielom składów opałowych przypominamy, że w świetle nowych przepisów za nieprzekazanie kupującemu wymaganej kopii dokumentu (a także rozbieżność między parametrami w świadectwie, a stanem faktycznym) grozi kara grzywny od 10 tys. do 100 tys. złotych. Za sprzedaż węgla niespełniającego obowiązujących norm grozi natomiast od 50 tys. do 500 tys. złotych grzywny, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.