Straż zakładowa Galalitu podczas pochodu 1-Majowego

Straż zakładowa Galalitu podczas pochodu 1-Majowego
Fot. Z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta

Lata 60. ubiegłego wieku. Przedstawiciele zakładowej straży pożarnej przy Wytwórni Galanterii „Galalit” w Myślenicach uczestniczący w pochodzie 1-majowym

Warto wiedzieć, że „Galalit” funkcjonował w budynku przy ulicy Jagieły 2 w bardzo trudnych warunkach. Pył unoszący się podczas obróbki mechanicznej tworzyw sztucznych z których robiono m.in. guziki (zanim zamontowano urządzenia odpylające) stwarzał zarówno zagrożenie dla zdrowia ludzi tam pracujących i mieszkających wokoło zakładu, a także duże zagrożenie pożarowe. Podstawowym surowcem do produkcji były bowiem tworzywa łatwopalne.

Z polecenia jednostki nadrzędnej utworzono zakładową straż pożarną, spośród osób zatrudnionych przy maszynach produkcyjnych. Zadaniem jej było monitorowanie zagrożeń pożarowych. Straż ta posiadała na wyposażeniu motopompę, odpowiednią ilość węży gaśniczych i sprzęt p.poż.

Jej członkowie regularnie odbywali ćwiczenia i uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Zjednoczenie Artykułów Technicznych i Galanteryjnych w Łodzi, któremu podlegał ten zakład - zawsze zajmując czołowe miejsca. Wieloletnim naczelnikiem tej jednostki był Jan Ścibor z Zarabia.

 

Monografia w prezencie

Kolejny raz otrzymaliśmy dla naszych Czytelników dwa egzemplarze monografii Myślenic ufundowane przez rodowitego myśleniczanina, fotografa dokumentalistę, pasjonata historii miasta oraz ludzi z nim związanych, kolekcjonera starych pocztówek i fotografii Myślenic, radnego miejskiego Józefa Błachuta. W rozmowie z nami zdradził, że nadal zamierza m.in. w ten sposób popularyzować historię miasta, w którym się urodził i mieszka wraz ze swoją rodziną. Poprzez zdjęcia publikowane na naszych łamach przybliża czytelnikom wiedzę o prezentowanych miejscach, którą posiada i którą zdobywa rozmawiając ze starszymi od siebie myśleniczanami. Józef Błachut obiecał nam, że na tej kwietniowej promocji monografii Myślenic nie poprzestanie.

Aby wziąć udział w losowaniu jednej z książek, należy wyciąć, uzupełnić i dostarczyć do naszej redakcji (Myślenice, Rynek 8/9) kupon znajdujący się obok.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.