Strażackie podsumowania w Polance

Strażackie podsumowania w Polance

Miniony 2017 rok zapisze się jako bardzo ważny nie tylko w historii jednostki OSP w Polance, ale również całej wsi. Wspólnymi siłami strażaków, mieszkańców i przyjaciół jednostki wybudowana i oddana do użytku została strażnica, która służy druhom i środowisku wiejskiemu

Na zebraniu sprawozdawczym w sobotę 20 stycznia prezes jednostki Piotr Mitana przedstawił pokrótce historię budowy, rozpoczętą w 2007 r., podkreślając, że około połowa funduszy potrzebnych na budowę pochodziła ze składek mieszkańców. Podczas 112 przeprowadzonych wśród nich zbiórek pozyskano 575 430 zł na ten cel. Pozostałe środki pochodzą m.in. z pomocy gminy Myślenice i programu „Małopolskie Remizy”. Oczywiście uroczyste otwarcie i poświęcenie strażnicy było świętem całej wsi i cała wieś bawiła się tutaj na strażackim festynie do białego rana.

Podczas minionego roku, oprócz dalszych zakupów do strażnicy (w tym 150m2 posadzki do dolnej części), jednostka wzbogaciła się o dalsze elementy specjalistycznego sprzętu strażackiego i umundurowania. W ramach działalności bojowej i profilaktycznej przeprowadzono kontrolę hydrantów, uczestniczono w 5 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu 2 pożarów, brano udział w zawodach miejsko-gminnych, prowadzono pogadanki w szkole, współpracowano w organizacjami wiejskimi. Jednostka liczy obecnie 30 członków w tym 21 czynnych druhów. Swoje sprawozdanie prezes zakończył podziękowaniami dla druhów, mieszkańców i sponsorów jednostki. Sprawozdania przestawili również skarbnik Mieczysław Burkat i przewodniczący komisji rewizyjnej Mateusz Wielocha.

W planie na ten rok przewidziano m.in. prace konserwacyjne sprzętu i porządkowe, w tym na terenie wokół strażnicy, zakup prądownicy i drobnego sprzętu strażackiego, dalsze kontrole hydrantów, udział w szkoleniach i zawodach oraz szeroko rozumianą współpracę z mieszkańcami.

Na zebranie przybył starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, radny miejski Jerzy Cachel, PSP reprezentował Marek Moskal, a zarząd miejsko-gminny ZOSP RP – Roman Ajchler. Obecny był sołtys Józef Jawor, przewodniczący rady sołeckiej Wojciech Cież i członek honorowy jednostki Władysław Święch – nestor strażaków w Polance, liczący 87 lat, a w OSP działający od 20. roku życia.

Goście w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważne są ochotnicze straże dla bezpieczeństwa mieszkańców i jak bardzo są cenione przez samorządy gminy i powiatu, przedstawiali konsolidację jednostki i wsi w trakcie budowy jako wzór owocnej współpracy. Nawiązywali do wyjątkowego charakteru obecnego roku Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. Burmistrz podkreślał ogromne zaangażowanie w sprawy wsi radnego Jerzego Cachla, a Jerzy Cachel dziękował za pomoc, otwartość i życzliwość dla Polanki tak burmistrza, jak i starosty. Roman Ajchler przedstawił plany na ten rok dla całej gminy, w tym konkursów, turniejów i zawodów strażackich, a także przypomniał o pielgrzymce strażackiej do Łagiewnik i motocyklowo-samochodowej pielgrzymce druhów do Ludźmierza. Goście z OSP i PSP przekazali też informacje dotyczące regulaminów i szkoleń. Wszyscy dziękowali strażakom i życzyli im pomyślnego nowego roku.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)