Strażacy chcą ronda im. Andrzeja Burzawy

Strażacy chcą ronda im. Andrzeja Burzawy

Do najpoważniejszych zadań gospodarczych planowanych na ten rok w OSP Myślenice-Śródmieście należy remont północnej elewacji strażnicy i remont garaży. Podczas zebrania przyjęto również uchwałę intencyjną o nadaniu rondu koło strażnicy imienia wieloletniego prezesa powiatowego ZOSP RP i inicjatora strażackiej akcji krwiodawstwa Andrzeja Burzawy

Zebranie podsumowujące rok 2017 w OSP Myślenice-Śródmieście poprzedził koncert orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Joanny Knapik.

Zanim rozpoczęto obrady, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów, w tym Członka Honorowego jednostki i jej dobroczyńcy Grzegorza Gomulaka. Przybyłych gości: burmistrza Macieja Ostrowskiego, starostę Józefa Tomala, komendanta PSP Sławomira Kaganka, prezesa zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP Waldemara Pachonia, Członka Honorowego jednostki Ludwika Starzaka powitał prezes Franciszek Szilder, a zebranie prowadził naczelnik Roman Ajchler.

Jednostka w roku 2017r.

Sprawozdania z działalności OSP Myślenice-Śródmieście przedstawili prezes Franciszek Szilder, naczelnik Roman Ajchler i skarbnik Wojciech Olesek. W minionym roku jednostka liczyła 59 członków zwyczajnych i 12 honorowych. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (11 osób) i orkiestra dęta. Do akcji jednostka wyjeżdżała 108 razy, w tym 27 razy do gaszenia pożarów. Szkolenia podstawowe i specjalistyczne odbyło 9 osób, w tym trzy recertyfikowały kurs udzielania pierwszej pomocy.

Druhowie na bieżąco prowadzili prace konserwatorskie w strażnicy i samochodów bojowych, dokonywali zakupu specjalistycznego umundurowania i sprzętu (m.in. rozpieracz kolumnowy, piła szablasta). Jednostka zabezpieczała takie wydarzenia, jak: Orszak Trzech Króli, pokaz sztucznych ogni na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2017, Droga Krzyżowa ulicami miasta, Rummagedon, zawody rowerowe. Współorganizowała Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Powiatowe Manewry Medyczne, zabezpieczała VII Wojewódzki Zlot MDP, brała udział w uroczystościach gminnych i kościelnych, w pielgrzymce strażackiej do Łagiewnik i motocyklowo-samochodowej do Ludźmierza, organizowała pogadanki i pokazy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień OSP Myślenice-Śródmieście współpracuje z Maltą Służbą Medyczną Myślenice, Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Myślenice i stowarzyszeniem Klub Motosport Myślenice.

32 występy orkiestry

Strażnica śródmiejska jest też siedzibą Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Myślenice. Jest ona od samego początku związana ze śródmiejską strażą i znaczna część muzyków to strażacy ochotnicy. Tutaj ma swoją siedzibę i miejsce do prób. Niemniej formalnie orkiestra prowadzona jest przez stowarzyszenie Fermata. Sprawozdanie z jej działalności złożył kierownik Artur Góralik. Zespół liczy 35 osób, w tym 6 z nich uczestniczy w indywidualnych lekcjach nauki gry na instrumentach od podstaw. W minionym roku orkiestra wystąpiła 32 razy, odbyła 58 prób. Oprócz występów podczas uroczystości gminnych i kościelnych, koncertowała także m.in. na Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem, podczas finału Szlachetnej Paczki na Rynku w Krakowie, na uroczystościach odpustowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, na festiwalach Oktoberfest i Toamna Fanfarelor w Rumunii, a także była na tournée we Francji w partnerskiej miejscowości Tinquex, gdzie koncertowała 4 razy (m.in. Reims, Auberville). Orkiestra włączała się też w akcje charytatywne, w tym na rzecz Gabrysia z Jasienicy i Laury z Krzyszkowic.

Rok 2018 pod znakiem remontów

Do najpoważniejszych zadań gospodarczych planowanych na ten rok należy remont północnej elewacji strażnicy i remont garaży. Jednostka planuje też kupić zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego i uzupełnić umundurowanie wyjściowe.

Razem z PSP

Komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek przestawił statystykę wydarzeń w powiecie w 2017 r., w tym statystykę pożarów. Było ich dużo, a w wielu przypadkach ich przyczyną było zapalenie sadz w przewodach kominowych. Warto zwrócić na to uwagę w działalności prewencyjnej straży. Wśród pozostałych wydarzeń zdecydowanie wzrosła liczba akcji poszukiwawczych. Inny problem, na który Sławomir Kaganek zwrócił uwagę, to coraz częstsze problemy z łącznością z OSP. Mówiąc o planach na bieżący rok, zapowiedział ćwiczenia na obiektach zakładu „Wawel” w Dobczycach, przeglądy techniczno-operacyjne jednostek, powiatowe manewry medyczne, współpracę PSP w ćwiczeniach organizowanych przez komendanta gminnego OSP. Uczulał na konieczność permanentnego szkolenia i zachowywania zasad bhp podczas akcji ratowniczych. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla burmistrza i starosty za wspieranie straży oraz dla druhów ze Śródmieścia za ich ofiarną służbę.

Razem z zarządem miejsko-gminnym

Od podziękowań dla burmistrza, starosty, druhów ze Śródmieścia i muzyków z orkiestry swoje wystąpienie rozpoczął Waldemar Pachoń. Dziękował też wszystkim uczestnikom akcji honorowego strażackiego krwiodawstwa. Podkreślił, że w ubiegłym roku dzięki pomocy samorządów w naszej gminie jednostki otrzymały 3 samochody, w tym 2 nowe. W planach na ten rok zapowiedział turniej wiedzy pożarniczej, zawody MDP i zawody oldbojów oraz pielgrzymki strażackie i obchody dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.

Życzenia, gratulacje, podziękowania

Starosta Józef Tomal i burmistrz Maciej Ostrowski dziękowali jednostce za jej aktywność, oddanie służbie i zaangażowanie w sprawy gminy. Podkreślali, że jest to najstarsza straż ochotnicza w powiecie. Starosta obiecał wsparcie nie tylko dla – jak to dotąd było – poszczególnych jednostek, ale również w organizacji zawodów. Burmistrz zwrócił uwagę na wyjątkowość roku 2018, w którym świętujemy 100-lecie niepodległej Ojczyzny. Przy tej okazji nawiązał do budowanego obecnie obiektu Muzeum Niepodległości w naszym mieście.

Z kolei Franciszek Szilder podkreślił zasługi burmistrza i Rady Miejskiej Myślenic dla rozwoju straży w naszej gminie. Dziękował samorządowi, druhom i orkiestrze.

Rondo im. Andrzeja Burzawy

Podczas zebrania przyjęto uchwałę intencyjną o nadaniu rondu koło strażnicy imienia wieloletniego prezesa powiatowego ZOSP RP i inicjatora strażackiej akcji krwiodawstwa Andrzeja Burzawy. Wniosek w tej sprawie zarząd jednostki skieruje do Rady Miejskiej.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)