Strażnica po generalnym remoncie

Strażnica po generalnym remoncie
Strażnica po generalnym remoncie

W ubiegłym roku OSP Jawornik otrzymała dofinansowanie w ramach programu Małopolskie Remizy. Dzięki wysokiemu wkładowi z gminy i dodatkowym pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadziła modernizację o łącznej wartości blisko pół miliona złotych

Gmina przeznaczyła na ten cel 347 tys. zł. W ramach remontu wykonano m.in. termomodernizację budynku, wymianę kotłowni na gazową i instalacji c.o. oraz remont pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poszycia dachowego oraz remont boksów garażowych. Ponadto ze środków własnych i pracą społeczną druhów wykonano remont sali głównej, klatki schodowej, wymianę 5 drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń, rozebranie starej i zbudowanie nowej wiaty z tyłu budynku, odprowadzenie wód deszczowych i przygotowanie podbudowy pod kostkę brukową wokół strażnicy, wymianę oświetlenia w kotłowni i garaży oraz wiele innych prac o wartości ok. 70 tys. zł.

Teraz sprawą numer jeden jest wymiana samochodu z 1976 r., w bardzo już złym stanie, utrzymywanego w sprawności tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu i sprawności technicznej druhów. Jednostka złożyła wniosek o zakup średniego samochodu gaśniczego z napędem na 4 koła do gminy i ZOSP RP. Ale, jak podkreśla w swoim sprawozdaniu prezes Jarosław Norek, „Aktualnie cierpliwie czekamy na swoją kolej, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie tylko nasza jednostka czeka na nowy wóz”.

Niemniej niezawodne auto w Jaworniku jest sprawą bardzo ważną. W ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do akcji 53 razy, z czego 2 razy do pożaru i aż 49 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym głównie zdarzeń drogowych (zakopianka, droga wojewódzka w stronę Biertowic).

Jednostka bierze też udział w ćwiczeniach gminnych i powiatowych oraz w zabezpieczeniach imprez, w tym np. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, Myślenickiego Festiwalu Lata, Drogi Krzyżowej ulicami Jawornika itp. Uczestniczy w strażackich pielgrzymkach, np. szlakiem papieskim do Ludźmierza. W 2016 r. czynnie włączyła się w organizację pobytu pielgrzymów i zabezpieczanie Światowych Dni Młodzieży na terenie naszej gminy.

Prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (11 chłopców, 5 dziewcząt). W gminnym etapie Turnieju Wiedzy Pożarniczej jej wychowankowie zajęli 2. miejsce w kat. szkół średnich i 3. miejsce w kat. gimnazjów. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP zajęła 4. miejsce. W zawodach druhów dorosłych Jawornik miał 5. miejsce w gminie, podobnie spisali się najstarsi druhowie w zawodach oldbojów. To imponujące dokonania, zważywszy, że jednostka liczy zaledwie 25 druhów czynnych, 5 wspierających i 3 honorowych.

Na bieżący rok przewidziane jest ułożenie kostki brukowej wokół strażnicy, dokończenie malowania pomieszczeń i remont kuchni. Oczywiście nadal na bieżąco prowadzone będą zakupy sprzętu i umundurowania. Jednostka przygotowuje się do jubileuszu 120-lecia w czerwcu tego roku.
Na zebranie sprawozdawcze OSP Jawornik w dniu 26 lutego przybył Marek Łabędź z komendy powiatowej PSP, prezes powiatowy Jan Podmokły, prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń i komendant Roman Ajchler, burmistrz Maciej Ostrowski, radny miejski Wacław Szczotkowski, sołtys Władysław Kurowski i przedstawicielki Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Jawornika „Róża” z prezes Edytą Sobieszkodą. Obecny był także prezes honorowy jednostki Jan Burkat.

Jaworniccy druhowie otrzymali od gości wiele słów uznania i gratulacji za ich zaangażowanie, wspaniale przeprowadzony remont strażnicy, a także za bardzo dobrą współpracę ze środowiskami wiejskimi, udział w świętach, uroczystościach i zabezpieczeniach imprez masowych. Przedstawili też możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność oraz na zakup sprzętu i umundurowania. Omówili planowane szkolenia i ćwiczenia, nowe regulacje prawne odnośnie OSP, zachęcali do udziału w akcji krwiodawstwa, podkreślali, że przyszłość tej jednostki rysuje się optymistycznie.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)