Strażnica w Osieczanach jak nowa

Strażnica w Osieczanach jak nowa

Otrzymaną nagrodę burmistrza jednostka OSP w Osieczanach spożytkowała na modernizację strażnicy. Goście zebrania sprawozdawczego podkreślali, że są pod wrażeniem wykonanych prac. Osieczańska strażnica została przebudowana, rozbudowano część bojową i zmodernizowano ją wraz z urządzeniem sali tradycji

Jak dodał w dyskusji prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły, obecnie już większość strażnic w naszym powiecie jest pięknie zmodernizowana i dobrze służy strażakom oraz środowiskom wiejskim.

Zebranie prowadził członek jednostki, a zarazem przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach Tomasz Wójtowicz. Gośćmi byli m.in. starosta Józef Tomal, dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek, Marian Ćwierz z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP, sołtys Józefa Wójtowicz, przewodniczący rady sołeckiej Wiesław Panuś, dyrektor szkoły Bogusław Żyła. Sprawozdania z działalności w 2017 r. przedstawili prezes Józef Rykała, Tomasz Wójtowicz i Marcin Żyła. Prezes dziękował burmistrzowi, radzie, dyrektorowi UMiG oraz sponsorom za hojne wspieranie jednostki. Podkreślał, że z gminy jednostka otrzymała w sumie, wraz z nagrodą burmistrza, 77 tys. zł. A dwa lata temu dostała od starostwa 5 tys. zł. Takie wsparcie finansowe dało możliwość modernizacji strażnicy i wykonania w niej wielu potrzebnych prac. Niezależnie od prac gospodarczych, jednostka systematycznie kompletuje specjalistyczne umundurowanie i odnawia sprzęt.

W roku sprawozdawczym OSP Osieczany uczestniczyła w gaszeniu pożaru i w 10 akcjach przy likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym w poszukiwaniu zaginionej osoby. Zabezpieczała imprezy gminne oraz brała udział w wydarzeniach i świętach parafialnych (w tym dożynki i Orszak Trzech Króli). Brała udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych (8. miejsce), ćwiczeniach i szkoleniach. Przy jednostce działa drużyna kobieca (8 osób) i dziewczęca (5 osób).

W ramach działań prewencyjnych druhowie prowadzili pokazy sprzętu dla dzieci i młodzieży, współpracują z organizacjami działającymi na terenie wsi, szkołą i parafią.

Na ten rok – jak referował naczelnik Jerzy Bałucki - zaplanowano dalsze prace modernizacyjne (w tym m.in. wykończenie nowo powstałej części bojowej i sali tradycji wraz z zapleczem i klatką schodową, remont sanitariatów), kontynuowanie zakupu umundurowania specjalistycznego i galowego, również dla MDP. Druhowie zamierzają dokonać przeglądu hydrantów i aktualizacji mapy hydrantów. Młodzież strażacka przygotowuje się do Turnieju Wiedzy Pożarniczej, a dorośli druhowie do ćwiczeń, szkoleń i manewrów.

W dyskusji goście gratulowali jednostce efektów działalności, nagrody burmistrza i wspaniałego jej wykorzystania. Dziękowali druhom za pracę i służbę oraz udział w uroczystościach. Podkreślano znaczenie straży w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i powiatu. Zwracano uwagę na konieczność pracy z młodzieżą, zachęcano do udziału w akcji strażackiego honorowego krwiodawstwa. Starosta omówił zaangażowanie i pomoc finansową powiatu dla jednostek OSP (60 tys. zł rocznie, po 5 tys. dla 12 jednostek w powiecie). Mieczysław Kęsek mówił o obchodach 100-lecia niepodległości Polski w naszej gminie i budowie gmachu Muzeum Niepodległości. Jan Podmokły poinformował o możliwościach pozyskiwania dofinansowania z różnych źródeł, w tym ministerstwa sprawiedliwości i firm ubezpieczeniowych, Tomasz Wójtowicz dziękował samorządom za współpracę i wspieranie straży, a druhom za ich ofiarność.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)