Życzenia Wielkanocne

Światło przyciąga dobrych ludzi

Kultura 26 listopada 2015 Wydanie 44/2015
Światło przyciąga dobrych ludzi
Światło przyciąga dobrych ludzi, fot. Kazimierze Marszałek

W gminie Myślenice działa siedem teatrów amatorskich. W Głogoczowie - Teatr Krótkich Opowieści. - Nowoczesne oświetlenie sceny sali widowiskowej da naszym artystom większe możliwości realizacji pasji, a goście z innych teatrów poczują się bardziej komfortowo - mówi Grażyna Kosiba, kierownik Domu Kultury

W tym roku Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie otrzymał grant w konkursie „tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK. Dzięki otrzymanym pieniądzom udało się poprawić warunki oświetleniowe na scenie WDK w Głogoczowie.

W związku z tym zorganizowano Małopolskie Biesiadowanie będące podsumowaniem projektu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie pt. „Dom Małopolskich Gospodyń jako instytucja kultywowania autentycznych tradycji ludowych” i rozpoczęciem projektu realizowanego przez WDK „Światło przyciąga dobrych ludzi - oświetlenie sceny sali widowiskowej WDK w Głogoczowie”.

- W gminie Myślenice działa aż siedem teatrów amatorskich. U nas w Głogoczowie istnieje i pracuje Teatr Krótkich Opowieści. Nowoczesne oświetlenie sceny sali widowiskowej da naszym młodym artystom większe możliwości realizacji artystycznych pasji, a goście z innych teatrów poczują się bardziej komfortowo na jasno oświetlonej scenie - mówi Grażyna Kosiba, kierownik Domu Kultury w Głogoczowie

Listopadowe spotkania z pieśnią patriotyczną są już głogoczowską tradycją, jednak w tym roku impreza ta miała wyjątkowy charakter także z innego względu. Organizatorzy gościli 15 Kół Gospodyń Wiejskich z Bysiny, Buliny, Zasani, Jawornika, Łęk, Marcówki, Czechówki, Poręby, Trzemeśni, Osieczan, Bęczarki, Stadnik, Pcimia, Mierzenia oraz z Głogoczowa. Tematem przewodnim spotkania były lokalne tradycje ludowe jako element patriotyzmu. Panie z Domu Małopolskich Gospodyń zaprezentowały widowisko „Obrzęd Dożynkowy”.

Zwieńczeniem Małopolskiego Biesiadowania był konkurs Domowy Smak 2015. Grupy z różnych miejscowości rywalizowały w plebiscycie na najlepszą potrawę. Konkurs rozstrzygnęła publiczność. W kategorii potraw słonych wygrało danie o wdzięcznej nazwie „Aktywistka na słono” Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Jawornika „Róża”, zaś wśród słodkości najlepszym okrzyknięty został sernik Stowarzyszenia „Bęczarka Razem”.

Dom otwarty dla gospodyń

Dom Małopolskich Gospodyń został otwarty w Głogoczowie w maju bieżącego roku. To pierwsza tego typu instytucja na terenie Małopolski, działająca na zasadzie domu otwartego dla gospodyń z całego województwa, zachęcająca do współpracy oraz wymiany doświadczeń. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, a celem jego działalności jest kultywowanie lokalnych tradycji oraz zachowanie tradycyjnej kultury ludowej, opartej na XIX-wiecznych wzorcach.

Na terenie województwa małopolskiego działa około 460 kół gospodyń wiejskich. Silną potrzebę integracji między członkiniami poszczególnych kół dostrzegła Agnieszka Węgrzyn – inicjatorka projektu Domu Małopolskich Gospodyń, prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, która od wielu lat przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności i kultury.

– Dom powstał w odpowiedzi na potrzebę zachowania autentycznych tradycji regionu. Kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy, myślą przewodnią było zachowanie kultury ludowej, opartej na XIX-wiecznych wzorcach. Chciałyśmy odejść od mody na stylizowanie ludowości i stworzyć przestrzeń na spotkania, dyskusje, naukę i wymianę doświadczeń pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem. Spotykamy się w naszym wspólnym domu z gospodyniami z różnych regionów małopolski, po to aby świętować pół roku wspólnej pracy – mówi Agnieszka Węgrzyn.

W ramach działalności Domu Małopolskich Gospodyń członkinie kół z całego regionu miały możliwość nie tylko spotkań i wymiany doświadczeń, ale również uczestnictwa w tematycznych warsztatach, prowadzonych przez specjalistów z dziedziny etnologii, etnomuzykologii czy etnochoreografii. Dzięki tym cyklicznie organizowanym warsztatom, od końca maja gospodynie z regionu miały okazję zdobyć cenne informacje na temat tradycyjnego śpiewu, tańca, haftu a także tworzenia wieńca dożynkowego.

W czasie warsztatów etnograficznych uczestniczki wzbogaciły swoją wiedzę na temat autentycznego, opisanego w dziełach Oskara Kolberga obrzędu dożynkowego. Poznały kroki i figury ludowych tańców dożynkowych oraz tradycyjne pieśni i przyśpiewki związane z tym obrzędem. Wyniki swej pracy Panie z Domu Małopolskich Gospodyń zaprezentowały już przy kilku okazjach, między innymi na XVII Dożynkach Powiatowych w Sieprawiu oraz na Małopolskim Biesiadowaniu. Na realizację działań i odwzorowanie autentycznego obrzędu dożynkowego gospodynie z Głogoczowa pozyskały 30 tys. zł od Województwa Małopolskiego i 10 tys. zł z Gminy Myślenice.