Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły

Szkoła dla pracodawców - pracodawcy dla szkoły

W Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo kształcenia zawodowego” oraz uroczysta gala V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”, którego laureatem w obszarze hotelarstwa i turystyki zostało myślenickie Technikum Turystyczno-Gastronomiczne

Głównym założeniem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Jak podkreśla organizator konkursu - Ośrodek Rozwoju Edukacji - stworzenie nowoczesnej szkoły zawodowej, która odpowiednio przygotuje przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy powinno stać się wspólnym celem zarówno szkół, jak i pracodawców.

W myśl tej idei Technikum Turystyczno-Gastronomiczne oficjalnie współpracuje z Grupą Hotelową Orbis od 17 marca 2016, kiedy doszło do uroczystego podpisania listu intencyjnego. - Podpisanie umowy o współpracy było momentem kluczowym w historii technikum. Od tego czasu oprócz standardowych praktyk w hotelu, Spółka Orbis przekazuje w sposób ciągły do szkolnych pracowni hotelarskich biuletyny, ulotki, filmy szkoleniowe, a uczniowie mogą dodatkowo korzystać z materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Akademię Accor - mówi Jolanta Turek, kierownik kształcenia praktycznego Małopolskiej Szkoły Gościnności, która zgłosiła szkołę do konkursu.

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów laureatom „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”. Z rąk dyrektor ORE Jadwigi Marioli Szczypiń oraz wiceminister edukacji Marzeny Machałek wyróżnienia otrzymali dyrektor MSG Jerzy Niedenthal oraz Bartłomiej Szmajdziński - dyrektor ds. zarządzania talentami i kulturą organizacyjną Orbis S.A. Historia owocnej współpracy i jej charakter zostały przez nich omówione w krótkiej prezentacji, która odbyła się zaraz po wręczeniu nagród.

- Wspólny sukces Małopolskiej Szkoły Gościnności i Orbis S.A. cieszy nas tym bardziej, że jest kolejnym dowodem na to, że złota tarcza przyznana nam w tym roku przez portal edukacyjny Perspektywy jest w pełni zasłużona - konkluduje Jerzy Niedenthal.