Szkolenie w KP PSP

Region 3 grudnia 2019 Wydanie 45/2019
Szkolenie w KP PSP

W ramach współpracy ze szkołami w powiecie myślenickim do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach 25 listopada przybyli uczniowie klas liceum - pożarniczej oraz ratowniczej z Zespołu Szkół imienia ks. Józefa Tischnera w Dobczycach.

W ramach wspólnych zajęć zapoznali się oni z możliwościami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez strażaków PSP i OSP. Podczas tych akcji korzystano ze sprzętu będącego na wyposażeniu JRG Myślenice. Ponadto uczniowie klasy ratowniczej przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem strażackiego sprzętu do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Opiekę nad uczniami prowadzili wychowawcy Monika Nowak-Wojnarowska, Paweł Kniaziowski, a z ramienia KP PSP mł. bryg. Roman Ajchler.

mł. bryg. Roman Ajchler