Szkoły Promujące Bezpieczeństwo

Region 12 listopada 2019 Wydanie 42/2019
Szkoły Promujące Bezpieczeństwo
Certyfikaty Szkół Promujących Bezpieczeństwo podczas gali w Krakowie z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji i Małopolskiej Kurator Oświaty odebrali burmistrz Jarosław Szlachetka, dyrektor Jarosław Pietrzak i koordynator projektu z ZPO w Drogini Małgorzata Profic

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Dunin-Brzezińskiego w Drogini oraz Zespół Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie przystąpiły do grona Szkół Promujących Bezpieczeństwo. Certyfikaty potwierdzające ten status przedstawiciele ZPO w Drogini wraz z burmistrzem Jarosławem Szlachetką odebrali podczas XV jubileuszowej gali w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie we wtorek 5 listopada.

Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” to dokument potwierdzający przystąpienie szkoły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowanego w województwie małopolskim. Aby go otrzymać, szkoły musiały przeprowadzić wielomiesięczny program, wymagający pracy wszystkich szkolnych środowisk. Jego celem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa i szeroko rozumiana profilaktyka.

Jak czytamy w regulaminie małopolskiego programu, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie: – Warunkiem uzyskania certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemu działań, opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych. Po zakończeniu okresu przygotowawczego, w czerwcu przeprowadzone zostały zewnętrzne audyty ze stopnia wykonania programu przewidzianego przez organizatora.

Wręczenie certyfikatów jest więc owocem rzetelnej i skutecznej pracy pedagogicznej. W gali ich wręczenia wzięli udział m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz przedstawiciele 12 szkół z całego województwa, które uzyskały najwięcej punktów podczas audytów. Z naszej gminy w gronie wyróżnionych była szkoła w Drogini.

- Prawdopodobnie jesteśmy prekursorami wielu inicjatyw w Polsce. To działanie pokazuje, że w województwie małopolskim można prowadzić wieloletnie programy, które spotykają się z zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa – powiedział w czasie uroczystości komendant Krzysztof Pobuta.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej pod dyrekcją kapelmistrza Adama Sowy oraz zespołów – laureatów tego wyróżnienia, a wszyscy zaproszeni mogli podziwiać „mundurowych” przebranych w stroje z epoki.