Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (90) Szlak chrystologiczny (5) – Borzęta (16)

Szlakiem przydrożnych figur i kapliczek (90) 
Szlak chrystologiczny (5) – Borzęta (16)
Rzeźba Chrystusa Miłosiernego. Kapliczka Chrystusa Miłosiernego. „Jezu ufam Tobie” w Borzęcie, rok 2019.

W Borzęcie, uroczym zakątku na Przysiółku „Kowalówka (1)” usytuowano kapliczkę p.w. Jezusa Miłosiernego. Nieobrobiony, kamienny cokół, symbolizujący żywotność, posadowiony został na fundamencie z dwustopniowymi schodami.

W zwieńczeniu majestatycznie wznosi się kamienna rzeźba Chrystusa Miłosiernego o twarzy z pełnym zarostem, fryzowanych włosach spływających na ramiona. W sylwetce postaci wyróżniamy szczególne gesty, prawa ręka uniesiona do góry symbolizuje błogosławieństwo dla pokładających ufność w Miłosierdzie Boże, natomiast lewa dłoń wskazuje przebity bok, źródło Gorejącego Serca, z którego wypływają promienie miłosierdzia, symbolizujące krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która poprzez chrzest usprawiedliwia duszę, natomiast czerwony promień oznacza krew, która staje się jej życiem, wchłaniając ożywiającą moc w trakcie spożywania Eucharystii. Postać Jezusa przedstawiono w ruchu, kroczy ku człowiekowi, zachęcając do czerpania z Jego nieograniczonych łask. Chrystus ukazuje pragnienie bycia z każdym człowiekiem, aby cieszył się w wieczności szczęściem w chwale Bożej. Na cokole wyryto napis „Jezu Ufam Tobie”, nierozerwalnie związany z wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego wraz z prośbą o opiekę oraz datą wykonania kapliczki: „Miłosierdzie Boże otocz opieką mieszkańców Borzęty R.P. 2017”. Poniżej, w dolnej części cokołu umieszczono fragment wiersza autorstwa Stanisława Szczepana Cichonia: „Quo vadis ?”:

„Przystań na chwilę człowieku!

Odpowiedz! Dokąd cię los prowadzi?

Może Bóg zatrzymał cię w pół drogi,

więc zapytaj siebie Quo vadis?”

Kult wizerunku „Jezu ufam Tobie” związany jest z objawieniami św. siostrze Faustynie oraz przekazanym jej orędziem. Podczas objawienia w Płocku w dniu 22 lutego 1931 roku Jezus nakazał jej namalować obraz przedstawiający Jego wizerunek. Jezus ubrany był w białą szatę z prawą ręką wzniesioną w górę w geście błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersi, z której wychodziły dwa promienie: czerwony i biały. Polecił siostrze podpisać obraz „Jezu Ufam Tobie” (2). Pierwszy obraz na podstawie widzenia siostry Faustyny namalował Eugeniusz Kazimirowski w Wilnie, drugi natomiast Adolf Hyła w Krakowie i on stal się najbardziej znanym na całym świecie.

Święto Miłosierdzia Bożego, najpierw obowiązywało w archidiecezji krakowskiej, wpisane zostało do kalendarza liturgicznego w 1985 roku przez kardynała Franciszka Macharskiego. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II (1978-2005) w 1995 roku rozszerzył święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił Święto Miłosierdzia dla całego Kościoła.

Idea wybudowania kapliczki powstała w 2016 roku, w 80 rocznicę (1936) ukazania się Jezusa św. Siostrze Faustynie i zażądania ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego: w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Kapliczka została wykonana w 2017 roku - znów w 80 rocznicę(1937), tym razem przekazania przez Jezusa siostrze Faustynie pragnienia ustanowienia godziny wielkiego Miłosierdzia o szczególnych łaskach otrzymywanych w godzinie śmierci Jezusa na krzyżu. Obchodziliśmy także 100 lecie Objawień Fatimskich – podczas których 13 czerwca 1917 roku została ujawniona druga tajemnica wskazująca na Niepokalane Serce Najświętszej Marii Panny (również wezwanie parafii w Borzęcie) jako źródło boskiego wybaczenia. Droga do kultu Miłosierdzia wiedzie w szczególny sposób przez Niepokalane Serce Marii, istotowo zjednoczone z Sercem Jezusa.

Poświęcenie kapliczki miało miejsce 10.06.2018 r. (3) wszczepiając w nią życie duchowe, stała się miejscem wybranym przez emanację Bożego miłosierdzia, źródłem rozdawnictwa łask wypływających z jego Miłosiernego Serca. Kapliczka pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego znajduje się w tym wybranym przez siebie miejscu, w sposób niecodzienny (4). Aktu poświęcenia kapliczki dokonał ks. proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Borzęcie w oprawie muzyczno-modlitewnej, uświetnionej przez wokalny występ Młodzieżowej Grupy Muzycznej (5). Dziewczyny obdarzyły nas wspólną piękną muzyką, przepojoną Bożym duchem modlitwą oraz wzniosłym śpiewem.

Boże miłosierdzie wyłania się z przestrzeni wiary w metafizycznym powiewie, przybywając na skrzydłach boskiego posłannictwa przynoszącego nam wyzwolenie z objęć nieczułości. Gorejący skarbiec miłości Istoty Doskonałej oczekuje inicjatywy od czcicieli w czerpaniu dobrodziejstw dostępnych dla wznoszących się na wyższy poziom jestestwa w kreacji daru miłosierdzia. Promienie wysyłane z siedliska Boskiego nektaru tworzą wiązkę skupiającą nadprzyrodzone dary emanowane dla ubiegających się o ich spełnienie. Przesłanie Jezusa Miłosiernego wypływające z kamiennej kompozycji wlewa się do serc otwartych na przyjęcie skarbnicy łask skierowanej do człowieka, ułatwiając mu ziemską wędrówkę w uzyskaniu nieśmiertelności. c.d.n

 

1. Właścicielka nieruchomości jest Bernadetta Pietrzyk, Borzęta 135.

2. Św. s. Faustyna Kowalska. Dzienniczek. Warszawa 2016, s.48.

3. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości w 2018 roku, z fundacji Sołtysa Borzęty – Stanisława Szczepana Cichonia kapliczkę wykonali: art. Rzeźbiarz Jan Funek i Marek Słonina.

4. Miała zwiększyć punktację złożonego wniosku o wykonanie asfaltowej drogi na Kowalówce - wniosek upadł, kapliczka pozostała, a drogę również udało się zmodernizować.

5. Śpiew: Ala Gubała, Kasia Leśniak, Basia Kasperczyk, Ola Panuś, gitara-Justyna Kania, flet- Julia Kania, organizacja -Renata Kania.

Stanisław Szczepan Cichoń Stanisław Szczepan Cichoń Autor artykułu

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale historia kościoła ze specjalizacją sztuki sakralnej. Autor książki "Dwanaście miesięcy w objęciach figur i kapliczek przydrożnych. Ziemia myślenicka i okolice".