Sztandar za służbę na rzecz bezpieczeństwa

Sztandar za służbę na rzecz bezpieczeństwa
25-lecie Policji Fot. Piotr Jagniewski

Podczas uroczystego apelu z okazji Święta Policji, na myślenickim Rynku Komenda Powiatowa otrzymała sztandar ufundowany przez Starostwo Powiatowe, a policjanci odebrali awanse i odznaczenia

Święto rozpoczęło się od podniesienia flagi państwowej na maszt i odegrania Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Dętą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą Waldemara Skotarskiego. Uroczystą musztrę prezentowała kompania honorowa z Krakowa. Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach Artur Święch w wystąpieniu powitalnym nawiązał do symbolicznego znaczenia sztandaru i wyraził radość, dumę i świadomość, że to zaszczytne wyróżnienie jest zarazem uhonorowaniem pracy poprzedników i zobowiązaniem mobilizującym naszych policjantów do jeszcze ofiarniejszej służby.

- Dziewięćdziesiąt sześć lat temu, 24 lipca Sejm II Rzeczypospolitej powołał do życia Policję Państwową. Podstawy naszej współczesnej służby reguluje Ustawa o Policji, której obchodzimy w tym roku 25-lecie. Dziś Komendę Powiatową Policji w Myślenicach spotyka szczególne wyróżnienie – nadanie naszej jednostce sztandaru, który otrzymaliśmy z inicjatywy lokalnej społeczności reprezentowanej przez Radę Powiatu Myślenickiego - mówił Artur Święch.

Następnie główny przełożony myślenickich i dobczyckich policjantów powitał uczestników tej uroczystości. Byli to m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Paweł Dzierżak wraz z pocztem sztandarowym Komendy Wojewódzkiej oraz m.in. przedstawiciele służb mundurowych – PSP, OSP, Straży Miejskiej wraz z kapelanem ks. Józefem Orawczakiem oraz burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu, wicestarosta i przedstawiciele starostwa powiatowego, komendanci policji z okolicznych powiatów, przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach i radni, przedstawiciele prokuratury i urzędów współpracujących z policją (WKU, NIK) oraz senator VII kadencji Stanisław Bisztyga.

Nadanie sztandaru

Akt nadania sztandaru, podpisany przez ministra spraw wewnętrznych Teresę Piotrowską, odczytał Krzysztof Mięsowski, komendant Komisariatu Policji w Dobczycach. Następnie do wbicia pamiątkowych gwoździ i wpisania się do Księgi Pamiątkowej poproszeni zostali: wicestarosta Tomasz Suś, burmistrzowie Maciej Ostrowski, Paweł Machnicki i Piotr Pułka, ks. Józef Orawczak (duszpasterz formacji mundurowych w Myślenicach), komendant powiatowy Artur Święch, reprezentant korpusu oficerów młodszych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach Jacek Madejski, reprezentantka korpusu aspirantów Policji Joanna Lejda, reprezentant korpusu podoficerów Policji Tomasz Ragina, reprezentant korpusu szeregowych Mateusz Michalec oraz reprezentująca pracowników Policji Maria Dragosz. Sztandar został poświęcony przez ks. Józefa Orawczaka i przekazany przez Tomasza Susia Pawłowi Dzierżakowi, który przekazał go z kolei Arturowi Święchowi, a on – pocztowi sztandarowemu. W skład tego pierwszego honorowego pocztu weszli: dowódca pocztu Sławomir Kutryba, sztandarowy Łukasz Skóra i asystujący Szczepan Sularz.

Sztandar myślenickiej policji jest kwadratowy, granatowy ze srebrnymi ornamentami, z jednej strony zdobi go herb powiatu myślenickiego i flaga narodowa, logo policji, symbole prawa (paragraf, skróty literowe słowa prawo po polsku i lex po łacinie oraz patron policji św. Michał Archanioł), a z drugiej widnieje motto: Ojczyzna i prawo oraz napis: Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach.

Awanse i odznaczenia

- Święto Policji to dla nas, policjantek i policjantów, czas wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe – mówił Artur Święch. Decyzje o odznaczeniach i postanowienia o awansach podejmuje minister spraw wewnętrznych. Zostały one odczytane przez wyznaczonego policjanta, a wręczali je zastępca komendanta wojewódzkiego Paweł Dzierżak i komendant powiatowy Artur Święch. Po wręczeniu awansów wyróżniającym się policjantom, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczony został burmistrz gminy Sułkowice Piotr Pułka.

Inspektor Pawła Dzierżak pogratulował odznaczonym i awansowanym oraz dziękował im za ciężką i ofiarną służbę, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu myślenickiego. – Te awanse są okupione Waszą ciężką pracą i służbą. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. (…) Jednoczcie się pod symbolem sztandaru, który jest, jak niezapisana karta historii. Zapiszcie tę swoją nową czystą kartę odwagą, dzielnością, bohaterstwem ale i sumiennością, rzetelnością codziennej służby – mówił. Podobnie dziękował policjantom i gratulował sztandaru oraz awansów wicestarosta Tomasz Suś. Zapewnił, że starostwo powiatowe wspiera i nadal będzie wspierać służby mundurowe naszego powiatu. Po zakończeniu uroczystości kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym, prowadzona przez orkiestrę, przedefilowała przez Rynek.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)