Tablica odsłonięta

Tablica odsłonięta

W poniedziałek 4 września na budynku Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary „Czarnej Niedzieli” w Myślenicach. Tą nazwą określamy pierwszą krwawą represję jaka w czasie okupacji spadła na nasze miasto

Hitlerowcy w ramach akcji odwetowej po wybuchu petardy lub butelki z benzyną na myślenickiej poczcie z 22 na 23 czerwca 1940r. dokonali aresztowania 10 mieszkańców miasta wyznaczonych już wcześniej na zakładników celem odparcia aktów sabotażu. 23 czerwca aresztowano oprócz nich jeszcze 25 mieszkańców, których zaprowadzono przed budynek poczty razem z zakładnikami, sfotografowano i wywieziono do więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie, a następnie umieszczono w celi śmierci. 29 osób wywieziono do Fortu w Krzesławicach i 29 czerwca zostali tam rozstrzelani. Pozostali zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych zaś rodziny poinformowano, że zmarli, a jako przyczynę zgonu wymieniano chorobę serca, zapalenie płuc czy też udar mózgu.

Muzeum Niepodległości na prośbę rodzin aresztowanych 23 czerwca 1940 roku zajęło się przygotowaniem tablicy upamiętniającej osoby aresztowane w ten dzień. Zawiera ona nazwiska mieszkańców, którzy w pamiętną niedzielę zostali aresztowani. Projektantami i wykonawcami tej tablicy są Adam i Mateusz Gielasowie. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Maciej Ostrowski, po czym nastąpiło poświęcenie tablicy przez księdza proboszcza Stanisława Makowskiego.

Na pamiątkowej tablicy znaleźli się: Emil Bicz, Tadeusz Bursztyn, Antoni Burtan, Kazimierz Burtan, Roman Czepiel, Adam Dutkiewicz, Kazimierz Dutkiewicz, Józef Fijał, Wincenty Frączek, Jan Gębicki, Marian Gębicki, Jan Goławiecki, Józef Goławiecki, Abraham Goldblum, Roman Gorączko, Jerzy Gorączko, Antonina Gorączkówna, Zofia Gorączkówna, Stanisław Hołuj, Wojciech Hosaja, Czesław Adam Janowski, Stanisław Jędrzejowski, Andrzej Miętus, Kazimierz Orzechowski, Roman Piesch, Kazimierz Skóra, Socina, Antoni Stożek, Stanisław Syrek, Antoni Święch, Karol Święch, Franiszek Ujczak, Zygmunt Udziela, Piotr Wierciak.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).