Technologie z Uniwersytetu Rolniczego

Technologie 
z Uniwersytetu Rolniczego

Opisuję w moich artykułach źródła na terenie Krakowa, z których można pozyskiwać wyniki naukowe, mogące być bazą do rozwoju innowacyjnego biznesu w Myślenicach. Dzisiaj chciałbym napisać o ofercie, jaką w tym zakresie ma Uniwersytet Rolniczy.

Dla początkujących polecam szczególnie oferowane przez UR doradztwo w zakresie uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa. UR prowadzi też doradztwo dotyczące tego, jak organizować i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne. Jeśli ktoś chciałby utworzyć firmę i zacząć się bogacić, a nie wie jak – to takie wskazówki i rady mogą być bezcenne!

Są też na UR konkretne technologie „do wzięcia”.

Dla mnie najciekawsze są opracowania UR, które powstały na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, ponieważ ten wydział spowodował nadanie mi tytułu Doktora Honoris Causa UR. Powstało tam szereg cennych opracowań, na przykład przystosowanie ciągników rolniczych starszej generacji do technologii rolnictwa precyzyjnego, inżynieria produkcji biomasy i biopaliw, diagnostyka układów hydrauliki siłowej pojazdów i maszyn rolniczych, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie biogazu, ocena efektywności pracy paneli fotowoltaicznych, zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji i wiele innych.

Można też skorzystać z oferty w zakresie technologii żywności. Jest ona bogata i różnorodna. Znajdujemy w niej technologie: produkcji chipsów jabłkowych, produkcji wódki propolisowej i wódki na bazie aloesu, piw o obniżonej zawartości cukrów i wielu innych produktów. W ofercie UR jest też doradztwo, ekspertyzy, opinie o innowacyjności i możliwość opracowywania nowych receptur w dziedzinie technologii przemysłów fermentacyjnych (piwowarstwo, winiarstwo, miodosytnictwo, gorzelnictwo, drożdżownictwo) a także wykonanie oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców i gotowych produktów przemysłu fermentacyjnego, napojów bezalkoholowych. Cenne są także opracowania na temat oceny mikrobiologicznej różnego typu żywności. Są „do wzięcia” opracowania naukowe, dotyczące technologii koncentratów spożywczych, technologii produktów mrożonych, technologii hydrolizatów białkowych i wiele innych.

Przytoczone tu propozycje opracowań naukowych UR, nadające się do wykorzystania w przedsiębiorstwach, które istnieją lub powstaną w Myślenicach – to tylko przykłady. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego, al. Mickiewicza 21, pok. 4, 31-120 Kraków. Warto sięgnąć do zgromadzonych tam zasobów mądrości!

Ryszard Tadeusiewicz