Terytorialsi będą przysięgać w Myślenicach

Miasto 21 sierpnia 2018 Wydanie 29/2018
Terytorialsi będą przysięgać w Myślenicach

Kiedy 5 grudnia 2008 roku na myślenickim rynku ostatni żołnierze zasadniczej służby wojskowej 5 batalionu dowodzenia z Rząski składali uroczystą przysięgę wojskową, mało kto się spodziewał, że na następną mieszkańcy będą musieli czekać 10 długich lat. W grudniu na płycie Rynku swoją przysięgę złożą żołnierze Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Nie przypadkowo na pierwszy plan wysuwa się podkrakowska Rząska, bo to tutaj od początku roku formuje się 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. To właśnie jej dowódca płk Krzysztof Goncerz złożył wizytę burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu, podczas której zaproponował organizację w Myślenicach uroczystej przysięgi wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w czwartym kwartale tego roku. Propozycja została zaakceptowana przez władze lokalne.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formuje się 11 Małopolska Brygady Obrony Terytorialnej. W styczniu na jej dowódcę wyznaczony został płk Krzysztof Goncerz, wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych.

Dowództwo brygady i pierwszy z planowanych czterech batalionów lekkiej piechoty mają stacjonować w Krakowie (Kraków - Rząska), w kolejnych latach powstaną pododdziały w Oświęcimiu, Tarnowie i Zakopanem. Do czasu ich utworzenia ochotników z całego województwa rekrutuje batalion krakowski.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej swoje zadania będzie pełnić w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej, np. poprzez udział w zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności z zagrożonych terenów, czyli poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego (we współpracy z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego państwa). Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w Stałym Rejonie Odpowiedzialności, czyli - mówiąc potocznie - w swoim regionie.

O przyjęcie do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) mogą się starać zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowego, jak i żołnierze rezerwy, bez względu na płeć, kwestie światopoglądowe czy przynależność organizacyjną. Wymagane jest polskie obywatelstwo, stan zdrowia pozwalający na odbywanie służby, wiek w przedziale 18-55 lat oraz niekaralność.

Jak zostać terytorialsem? Po pierwsze trzeba złożyć w WKU wniosek o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej, a następnie przybyć na zapoznanie z jednostką wojskową oraz przejść postępowanie rekrutacyjne - rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy ogólnowojskowej (komisja zweryfikuje także dołączone do wniosku dokumenty). Przygotowanie do rozmowy ułatwią materiały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej. Kolejnym etapem dla zakwalifikowanych osób będzie Wojskowa Komisja Lekarska i badania psychologiczne, a po uzyskaniu orzeczenia komisji pozostanie czekać na kartę powołania, którą doręczy WKU.

Wszelkie informacje na temat służby w WOT oraz rekrutacji i szkoleń ochotnicy mogą uzyskać w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień: w Krakowie, Tarnowie, Nowym Targu, Oświęcimiu lub Nowym Sączu oraz na oficjalnej stronie formacji terytorialsi.mil.pl