To będzie budżet zaciskania pasa…

To będzie budżet zaciskania pasa…

Tłumaczył na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 29 stycznia burmistrza Jarosław Szlachetka. Spotkanie dotyczyło budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 w przeddzień sesji, na której radni mają podjąć stosowną uchwałę

- Pomimo wzrostu kwot w porównaniu z ubiegłym rokiem, będzie to budżet zaciskania pasa w Gminie Myślenice. Wiąże się to głównie z zaciągniętymi zobowiązaniami i inwestycjami, o których zdecydowano jeszcze w poprzedniej kadencji na realizację takich inwestycji jak Muzeum Niepodległości czy rewitalizację Rynku. Dla przypomnienia we wrześniu 2018 roku gmina zaciągnęła także kolejne kredyty na kwotę prawie 15 milionów złotych, a w ostatnich dniach urzędowania były burmistrz przyznał wszystkim pracownikom nagrody i podwyżki. Łącznie na kwotę około 1 mln złotych. Podwyżki będą skutkować zwiększeniem wydatków administracyjnych co roku. W budżecie ponad 70 mln zaplanowano także na edukację w naszej gminie - tłumaczył burmistrz.

Burmistrz zaapelował także do radnych mających większość koalicyjną w Radzie Miejskiej, aby wycofali swoje poprawki, które komplikują pilne inwestycje w sektorze edukacyjnym.

- Jutro Rada Miejska będzie obradowała nad projektem budżetu. Tegoroczny jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej jaką zastałem po wygranych wyborach i objęciu urzędu burmistrza w listopadzie ubiegłego roku. Brakuje pieniędzy na najważniejsze inwestycje, których mieszkańcy oczekują. Zwracam się zatem do radnych z klubów KW Macieja Ostrowskiego oraz Bez układów, którzy współtworzą koalicyjną większość o wycofanie poprawek, które ingerują w rezerwę inwestycyjną na łączną kwotę 1 mln zł. Tę kwotę w najbliższym czasie chcemy przeznaczyć przede wszystkim na realizację najpilniejszych remontów w placówkach edukacyjnych na terenie naszej gminy związanych z zaleceniami i wymogami jakie narzucają na nas instytucje kontrolujące nasze placówki - mówił burmistrz.

Budżet Gminy Myślenice na rok 2019 przewiduje dochody na poziomie 219 mln złotych oraz wydatki w kwocie 210 mln zł. W planach budżetowych na bieżący rok jest między innymi spłata zadłużenia na łączną kwotę 12 mln złotych, a ponad 5 milionów to sama obsługa zadłużenia. Sumarycznie gmina zadłużona jest na kwotę 150 mln zł, co stanowi ponad 77% zaplanowanych ogółem dochodów. Średnia zadłużenia na każdego mieszkańca to około 3.400 zł.

- Przez ostatnie kilkanaście lat szkoły i przedszkola nie były wystarczająco doinwestowane i nie były w stanie wykonać koniecznych remontów często związanych z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa w zakresie ochrony p-poż czy spraw BHP. Mamy zaniedbania, które ciągną się już od 2013 roku. Sytuacja w tym zakresie musi się zmienić i najpilniejsze zalecenia musimy wykonać już w najbliższym czasie, przeznaczając na to środki z rezerwy inwestycyjnej zaplanowanej w projekcie budżetu. Proszę radnych o zaakceptowanie projektu budżetu bez żadnych zmian. Posiadamy już akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą propozycji budżetu przedstawionej Radzie Miejskiej i mam nadzieję, że w takiej wersji zostanie uchwalony - apelował burmistrz.