Akcja

6 lutego: Treningi strzeleckie

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach zaprasza na treningi strzeleckie w okresie ferii zimowych. Dzięki uzyskanym funduszom z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, dla wszystkich mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego, myślenicki LOK organizuje zajęcia strzeleckie. Więcej informacji pod numer telefonu: Andrzej Kruczek: 508-065-839 lub Bogdan Pietrzyk: 509-312-239.