Trudna sesja Rady Miejskiej

Miasto 28 stycznia 2020 Wydanie 4/2020
Trudna sesja Rady Miejskiej

Likwidacja szkoły podstawowej nr 6 na Chełmie, przekształcenie szkoły podstawowej nr 5 na Dolnym Przedmieściu, zatwierdzenie tegorocznego budżetu – to m.in. tematy, nad którymi debatowali radni podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej.

Szereg wątpliwości budziły zwłaszcza kwestie związane z likwidacją myślenickich szkół. Część radnych, jak i część rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek, była przeciwna podejmowaniu takich decyzji. Nic dziwnego – decyzje tego typu nie należą do łatwych i z całą pewnością nie przysparzają popularności politykom, którzy je podejmują. Konieczność zamknięcia szkoły na Chełmie oraz przekształcenia szkoły na Dolnym Przedmieściu wydaje się jednak być nie do uniknięcia. O sytuacji szkoły na Chełmie przeczytają Państwo szerzej w wywiadzie z jej dyrektorem Waldemarem Kulpą, jaki przeprowadziła Anna Ostafin (s.4). W kolejnym numerze przyjrzymy się bliżej sprawie szkoły na Dolnym Przedmieściu, która z dużym prawdopodobieństwem zostanie przekształcona w przedszkole. Jak wskazywali naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Renata Marzec i burmistrz brak wolnych miejsc w samorządowych placówkach przedszkolnych, to kolejny problem, z jakim borykają się mieszkańcy Myślenic. Na taką sytuację – wg burmistrza Szlachetki - wpływają wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. - To, ile mamy miejsc w żłobkach czy przedszkolach wiemy nie od dziś. Wiedziały o tym doskonale poprzednie władze samorządowe. I co zostało zrobione? – pytał burmistrz podczas sesji.

Po burzliwych dyskusjach, radni przystąpili do przyjęcia budżetu na rok 2020. W kolejnych punktach programu znalazły się również: rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia i dofinansowania budowy tunelu w Krzyszkowicach, uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki sepsy oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych. Pełne sprawozdanie z XXI. sesji Rady Miejskiej przeczytają Państwo w kolejnym wydaniu Gazety Myślenickiej.

Marta Duszyk