Trwa modernizacja i rozbudowa oświetlenia

Miasto 11 lutego 2020 Wydanie 6/2020
Trwa modernizacja
i rozbudowa oświetlenia

Odpowiednie oświetlenie miejsc użyteczności publicznej takich jak ulice, chodniki, parki, place czy parkingi to jeden z niezbędnych elementów w infrastrukturze każdej miejscowości. Niestety gmina Myślenice ma w tym temacie wieloletnie zaniedbania, z którymi muszą się teraz mierzyć obecne władze. Brak wcześniejszych inwestycji w tej materii, skutkuje tym, że obecnie ponosimy wysokie koszty i opłaty za serwisowanie przestarzałej instalacji świetlnej i za energię elektryczną, która w tym roku wzrosła aż o 50%.

- To kolejne zaniedbanie poprzednich władz gminy, za które przychodzi nam teraz płacić. Ubolewam nad tym, że możliwości inwestycyjne gminy zostały roztrwonione na fanaberie, takie jak kosztowny gmach muzeum, a nie wykorzystano dostępnych w owym czasie dofinansowań ze środków unijnych na modernizacje przestarzałego oświetlenia ulicznego – komentuje wiceburmistrz Mateusz Suder.

Obecne możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wymianę i rozbudowę oświetlenia są znikome, większych dotacji w ogóle nie ma. Mimo to od zeszłego roku trwa modernizacja i rozbudowa oświetlenia, a gmina ma rewolucyjne plany odnośnie pozyskania w pełni nowoczesnej i energooszczędnej instalacji, która obsłuży drogi i chodniki.

- Samorządy, które nie posiadają wystarczających środków na pokrycie modernizacji oświetlenia mogą skorzystać z rozwiązania w formule ESCO. W wolnym tłumaczeniu: „Ty oszczędzasz, my płacimy”. Firma finansująca modernizację dostarcza lampy bezpłatnie, a ich koszt spłacany jest z uzyskanych oszczędności, które wynikają ze zmniejszenia nakładów ponoszonych na energię elektryczną. Takie rozwiązanie kompleksowe dla całej naszej gminy rozważamy i wydaje nam się ono na obecną chwilę najkorzystniejsze – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Burmistrz przeznaczył więcej środków

Od samego początku nowej kadencji samorządu tj. listopada 2018 r. do burmistrza wpływały liczne prośby o doświetlenie ulic i chodników oraz strategicznych miejsc: przy przedszkolach, parkingach czy obiektach sportowo-rekreacyjnych. Z takimi samymi wnioskami zgłaszali się radni gminni, przedstawiciele rad sołeckich, sołtysi wnioskując o doświetlenie newralgicznych – a pozostających od lat w ciemności – punktów na mapie ich miejscowości.

W budżecie opracowanym na rok 2019 na wymianę i rozbudowę oświetlenia zabezpieczone było zaledwie 30 tys. zł. W ciągu roku udało się jednak wygospodarować kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Mając na uwadze zarówno kwestie związane z bezpieczeństwem, jak i komfort mieszkańców władze stopniowo uzupełniały braki w oświetleniu i modernizowały te najpilniejsze.

Tak było chociażby z oświetleniem dużego parkingu przy rondzie na Zarabiu obok stadionu KS Dalin, który wcześniej oświetlały jedynie dwie lampy. Większość placu tonęła w ciemności. Okoliczni mieszkańcy – proszący o interwencję w tej sprawie – obawiali się nie tylko o swoje samochody, ale także o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Na kwestię bezpieczeństwa zwracali uwagę również funkcjonariusze KPP w Myślenicach, podkreślając, że – jak wskazują coraz liczniejsze zgłoszenia - brak oświetlenia w tym miejscu sprawia iż niektóre osoby czują się bezkarne. Władze gminy – przy współpracy ze służbami technicznymi Spółki Sport Myślenice, przeprowadziły modernizację istniejącego oświetlenia, montując ponad 20 nowych lamp LED. Wcześniej także wszystkie lampy zewnętrzne wokół hali sportowej i strzelnicy zostały wymienione z inicjatywy nowego prezesa gminnej Spółki Sport Michała Funka na energooszczędne Led-y. Z końcem roku w nowoczesne oświetlenie wyposażona została również sama hala sportowa na Zarabiu, co przyniesie gminie kolejne oszczędności.

Obecny system oświetlenia hali sportowej na Zarabiu zastąpił przestarzałe, zużywające dużo energii oprawy z lampami metalohalogenkowymi w liczbie 108 sztuk, każda oprawa posiadała moc 400W dając przy tym wyraźnie mniej światła. Do wymiany skierowane też zostało stare oświetlenie hali sportowej przy szkole nr 3 w Myślenicach co da tej placówce znaczne oszczędności finansowe. Szkolną halę oświetla teraz 30 nowych lamp z żarówkami LED.

Zestawienie ile gmina przeznaczała na modernizację oświetlenia od 2015 -2019 r.

W Krzyszkowicach udało się uruchomić długo oczekiwane oświetlenie przed szkołą.

- Do tej pory działała tam jedna lampa, a cały teren przyszkolny praktycznie pozostawał w ciemności – mówi radny i zarazem sekretarz gminy Robert Pitala.

Teraz funkcjonuje w tym miejscu 10 lamp, a dzieci i ich opiekunowie mogą czuć się bezpieczniej. Także przedszkole w Jaworniku doczekało się oświetlenia, podobnie jak plac zabaw w Bysinie. Z myślą o bezpieczeństwie pieszych oświetlono przystanek autobusowy przy drodze nr 7 w Krzyszkowicach oraz przejścia dla pieszych: na drodze wojewódzkiej w Borzęcie, na drodze powiatowej w Trzemeśni oraz na ul. H. Jordana w Myślenicach.

W Osieczanach, na wniosek przewodniczącej rady sołeckiej Doroty Chudzik-Zięby wykonano oświetlenie LED na zakręcie ul. Zdrojowej przy przysiółku „Od Zarabia” oraz na parkingu przy cmentarzu komunalnym. Radości ze skierowania wniosków do realizacji nie kryła przewodnicząca rady sołeckiej z Osieczan, zaznaczając jednocześnie, ze potrzeb wciąż jest dużo i że są one na bieżąco konsultowane z władzami gminy.

Uzupełnienia oświetlenia doczekały się również: droga powiatowa na Kornatkę, droga Granica w Zasani, droga powiatowa w Osieczanach, droga powiatowa w Krzyszkowicach, droga pod Kamiennik w Zasani, droga Przymiarek w Bęczarce, droga Jaworzyna w Głogoczowie czy skrzyżowanie ulicy Kasprowicza z ulicą Kraszewskiego w Myślenicach.

Środki, które gmina przeznaczała na energię elektryczną i serwis od 2015 -2019 r.

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to bardzo ważny element organizacji ruchu drogowego. W tym celu w coraz większym zakresie wykorzystywane są nowe technologie i dlatego przy budynku TG Sokół przy ulicy Henryka Jordana, a także obok placu zabaw przy ulicy Stanisława Pardyaka na Osiedlu 1000-lecia powstały nowoczesne, aktywne oświetlenia przejść dla pieszych. Przejścia te wymagały jak najszybszego doświetlenia, ponieważ są one szczególnie wykorzystywane przez dzieci i młodzież. Burmistrz zapowiedział doświetlenie kolejnych takich miejsc na drogach gminnych.

Trwa wykonanie nowych projektów

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji do realizacji dalszych projektów oświetlenia drogi Starodroże w Głogoczowie, ulicy Tarnówka, Bergela, Marka, Sienkiewicza boczna w Myślenicach, przysiółka Wilkówka, Leśniakówka, Przymiarek w Bęczarce, drogi na Brzeg w Krzyszkowicach oraz drogi na Bugaj w Jaworniku.

W Myślenicach oświetlono cieszący się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży skatepark, montując słup oświetleniowy z dwoma lampami. Zainstalowana latarnia jest początkiem inwestycji związanej z oświetleniem, planowane jest jeszcze zamontowanie pojedynczych latarni – co być może w części uda się wykonać właśnie w tym roku.

Ile nas kosztuje światło?

Bardzo istotną sprawą, w modernizacji oświetlenia, jest wykorzystanie do tego celu nowych technologii, które oprócz poprawy jakości oświetlenia, umożliwiają znaczne obniżenie kosztów za wykorzystaną energię. Oświetlenie miasta i gminy lampami starego typu do tej pory kosztuje gminę średnio ponad 700 tysięcy złotych każdego roku. Mając na uwadze wysoką podwyżkę cen za energie elektryczną, należy szukać oszczędności – oczywiście nie poprzez ograniczanie oświetlenia, ale korzystanie z takich technologii, które to umożliwiają.

To właśnie zastosowanie nowych technologii - jak chociażby oświetlenie LED - ma przynieść gminie roczne oszczędności rzędu 70%. Oświetlenie w technologii LED to jedna z lepszych inwestycja dla samorządu gminy. Jest ono nie tylko nowoczesne, funkcjonalne, ale przede wszystkim dobrej jakości. Dodatkowo technologia ta daje możliwość sterowania oświetleniem, co również wpływa na oszczędności. Sterowanie oświetleniem umożliwia m.in. załączanie i wyłączanie oświetlenia według dowolnego planu czasowego (dobowego), zmniejszanie bądź zwiększanie strumienia świetlnego według zaplanowanego scenariusza, czy monitoring stanu lamp co zmniejsza koszty serwisu, za który gmina rocznie płaci ponad 220 tysięcy złotych.

Lista inwestycji dot. oświetlenia skierowana do realizacji w 2019 r.

- Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. H. Jordana i Pardyaka w Myślenicach

- Oświetlenie drogi obok przedszkola w Jaworniku

- Oświetlenie Skateparku w Myślenicach

- Oświetlenie placu zabaw w Bysinie

- Oświetlenie drogi na Kornatkę

- Oświetlenie drogi Granica w Zasani

- Oświetlenie ulicy Zdrojowej w Osieczanach

- Oświetlenie parkingu przy cmentarzu w Osieczanach

- Oświetlenie przystanku autobusowego przy drodze nr 7 w Krzyszkowicach

- Oświetlenie drogi powiatowej w Krzyszkowicach

- Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Borzęcie

- Oświetlenie drogi pod Kamiennik w Zasani

- Doświetlenie skrzyżowania ul Kasprowicza z ul. Kraszewskiego w Myślenicach

- Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Trzemeśni

- Oświetlenie drogi Przymiarek w Bęczarce

- Oświetlenie drogi Jaworzyna w Głogoczowie

- Wymiana oświetlenia hali sportowej na Zarabiu

- Wymiana oświetlenia zewnętrznego wokół hali i strzelnicy na Zarabiu

- Wymiana oświetlenia hali sportowej przy szkole nr 3 w Myślenicach

- Oświetlenie parkingu przy rondzie na Zarabiu

Projekty oświetlenia: drogi Starodroże w Głogoczowie, przysiółka Wilkówka, Leśniakakówka, Przymiarek w Bęczarce, drogi na Brzeg w Krzyszkowicach i na Bugaj w Jaworniku, ulicy Tarnówka, Bergela, Sienkiewicza boczna, Marka w Myślenicach.