Trwają prace nad nową monografią Myślenic

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010
Trwają prace nad nową monografią Myślenic
Trwają prace nad nową monografią Myślenic

Na początku marca bieżącego roku, z inicjatywy burmistrza Macieja Ostrowskiego pracę rozpoczął siedmioosobowy zespół autorów, powołany w celu opracowania nowej monografii Myślenic. Redaktorem naukowym powstającego dzieła jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, a koordynatorem całości działań Paweł Lemaniak.

Aby podsumować wyniki dotychczasowych badań, 27 listopada zorganizowane zostało spotkanie zespołu, które odbyło się w Collegium Witkowskiego, w którym mieści się Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania zaprezentowane i przedyskutowane zostały dotychczasowe efekty badań. Wprowadzona została również niewielka zmiana w budowie pracy, w jej fragmencie dotyczącym opracowania historii myślenickiego „Zamczyska”. Temat ten jest bardzo ważny dla Myślenic, a dodatkowo wyjątkowy, ponieważ umiejscowiony na pograniczu dwóch dziedzin naukowych: historii i archeologii. Z tych powodów zostanie on wydzielony i opracowany jako wąski aneks, łączący dwa rozdziały. Jego opracowaniem zajmuje się archeolog, Piotr Lemaniak. Niewykluczone też jest, że w ramach działań związanych z opracowaniem monografii na terenie „Zamczyska” przeprowadzone zostaną badania geomagnetyczne i archeologiczne.

Jednym z celów spotkania było wypracowanie wspólnego aparatu naukowego – tak, aby pod względem budowy monografia tworzyła spójną całość. Jednak poza tym dyskusja, która wywiązała się w zespole, udowodniła prawdziwość założenia, wedle którego monografię tworzy zespół, a nie jeden autor. Dzięki temu będzie ona stanowić sumę pracy szeregu osób. Każdy z autorów patrzy inaczej na swój wycinek pracy, przedstawiając Myślenice z perspektywy granic chronologicznych swojego rozdziału. Suma tych spojrzeń będzie znacznie czytelniejsza, ciekawsza i świeższa niż spojrzenie i ocena jednego człowieka. Podjęte dzieło stanowi kontynuację pracy, jaką dotychczas dla Myślenic podejmowały kolejne pokolenia historyków. Przy czym już wiadomo, że miłośnicy historii naszego miasta - biorąc do ręki nową monografię - odnajdą w niej informacje zupełnie nowe, których nie ma w żadnym z dotychczasowych opracowań.

Paweł Lemaniak