Trzeci wiek, siódmy rok

Trzeci wiek, siódmy rok

W schronisku PTTK na Kudłaczach Uniwersytet Trzeciego Wieku podsumował kolejny, siódmy już rok swojej działalności . Obecnie liczy 145 słuchaczy, a średnia frekwencja na wykładach w minionym roku akademickim wahała sie między 95 a 105 słuchaczy

Na uroczystości obecnych było wielu przedstawicieli władz samorządowych, Staropolskiej Szkoły Gościnności i dyrektorzy placówek oświatowych. UTW jest kreatorem poszerzania wiedzy, pobudzania do aktywności, ułatwia nawiązywanie relacji międzyludzkich, mobilizuje do dbania o kondycję fizyczną, realizuje bogatą ofertę turystyczną. Obecnie liczy 145 słuchaczy. Średnia frekwencja na wykładach waha się między 95 a 105 słuchaczy. Na uniwersytecie działa 10 agend: nordic walking (26 uczestników), brydż (19), yoga (16), rękodzieło (18), petnaque (14), pracownia komputerowa (8), zajęcia taneczno-ruchowe (10), szydełkowanie (5), lektoraty (31), chór (19). Hasło, które przyświeca wszystkim słuchaczom UTW brzmi: „Niech czas płynie obok nas”.

Potrzeba kontaktu z innymi nie jest zależna od wieku

Niezależnie od wieku, człowiek ma potrzebę relacji i kontaktu z innymi. Jakość życia, to nie tylko byt fizyczny, ale także możliwość wzbogacenia ducha, umysłu, możliwość kształcenia a także twórczość i kreatywność

- mówi Halina Kaczmarek, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zgodzi się Pani z twierdzeniem, że Myślenice są przyjazne dla seniorów?

Skończyliśmy 7 rok prowadzenia UTW, w którym znaleźliśmy swoje miejsce i aktywne życie. Możemy śmiało powiedzieć, że Myślenice są przyjazne dla seniorów, bo każdy z nas może znaleźć według swoich potrzeb miejsce gdzie jest przyjazne środowisko zapobiegające wykluczeniu społecznemu i technicznemu. Jednym z kilku takich senioralnych środowisk jest UTW, który ma swoje większe i mniejsze sukcesy.

Ilu słuchaczy dzisiaj bierze udział w zajęciach?

Stale rośnie liczba osób należących do UTW i angażujących się w działalność, co powoduje coraz większe zróżnicowanie naszej oferty. Jednym słowem słuchacze muszą wybierać i jest w czym wybierać, a oferty nie pozwalają przejść obojętnie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość naszego życia jest aktywność intelektualna i poczucie przynależności do zbiorowości, a my to zapewniliśmy sobie w UTW.

Bo przecież niezależnie od wieku, człowiek ma potrzebę relacji i kontaktu z innymi. Jakość życia to nie tylko byt fizyczny, ale także możliwość wzbogacenia ducha, umysłu, możliwość kształcenia, a także twórczość i kreatywność.

Udział w zajęciach pozwala wam uczyć się też współczesnego świata…

W dziedzinie cyfrowej jesteśmy ludźmi nowoczesnymi. Potrafimy porozumiewać się na portalach internetowych. Nowoczesne nośniki dzisiaj nie są nam obce. Nie boimy się ich i korzystamy. Przy realizacji tak szerokiego wachlarza skutecznej działalności pomagają nam władze samorządowe-burmistrz i starosta. Natomiast w zakresie naukowym bardzo dobrze układa sie współpraca ze Staropolską Szkołą Wyższą oddział w Myślenicach, a to dzięki dziekan dr Elżbiecie Męcina-Bednarek, która sama nas odnalazła, zaproponowała współpracę i wykłady.

W jaki sposób dobieracie tematy wykładów?

To jest pierwsza uczelnia tak otwarta na nasze potrzeby z zakresu wykładów. Mamy wielu zaprzyjaźnionych wykładowców, których obecność i wykłady mogą sprawiać, że czujemy się dumni. To ludzie niezwykli. Kto do nas wyciąga rękę my korzystamy, raz to jest starosta, innym razem burmistrz, MOKiS, biblioteki publiczna i pedagogiczna, Staropolska Szkoła Wyższa UJ, UP, AGH, dyrektorzy myślenickich szkół średnich i wiele innych osób. Szacunek i uznanie należą się wszystkim, którzy są otwarci na UTW i pozytywnie postrzegają naszą aktywność i jej sprzyjają. Niech życie w naszej wspólnocie przyniesie nam wszystkim uśmiech, pogodę ducha, wiarę w sens naszych zamiarów i czynów, wzajemne zrozumienie, tolerancję i spełnienie dobrych pragnień aby czas płynął obok nas.