Trzy lata programu „Rodzina 500+”

Region 16 kwietnia 2019 Wydanie 15/2019
Trzy lata programu „Rodzina 500+”
Burmistrz Jarosław Szlachetka z wizytą u rodziny wielodzietnej

Prawie 100 milionów złotych trafiło już do dzieci z Gminy Myślenice przez trzy lata funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500+”. Obecnie z tych świadczeń korzysta 6 278 dzieci z ponad 4 tysięcy rodzin w Gminie Myślenice.

Uruchomiony 1 kwietnia 2016 r. program „Rodzina 500+” okazał się prawdziwą rewolucją w polskiej polityce rodzinnej. Wcześniej brakowało spójnej i przemyślanej polityki wspierającej polskie rodziny, a istniejące wówczas rozwiązania miały charakter fragmentaryczny i bardzo wybiórczy. Program „Rodzina 500+” to od początku 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niższych dochodach – również na pierwsze dziecko. Od momentu uruchomienia programu, kosztował on blisko 68 mld zł w całej Polsce, a w Gminie Myślenice dokładnie 99 673 998 58 zł.

- W Gminie Myślenice z programu „Rodzina 500+” korzysta dziś 6 278 dzieci, czyli prawie 68 procent wszystkich dzieci do 18 lat. W praktyce jest to 6 tys. zł rocznie na dziecko, a zapowiadane w Nowej Piątce jest wprowadzenie świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko, również to pierwsze lub jedynaka. Ta zmiana spowodowałaby, że w naszej gminie 500 zł co miesiąc trafiłaby do wszystkich pierwszych dzieci i wszystkich jedynaków, których dziś te świadczenia nie obowiązują – wylicza burmistrz Jarosław Szlachetka.

Jak wskazują statystyki, dzięki programowi „Rodzina 500+” rodzi się więcej dzieci. Współczynnik dzietności na terenie całego kraju wzrósł z 1,29 w 2015 r. do 1,45 w 2017 r. To poziom najwyższy od 1997 r. Co ważne, dzieje się to w momencie systematycznego spadku liczby kobiet w wieku 15-49 lat. Program wsparcia dla polskich rodzin skutkuje poprawą ich sytuacji materialnej, co pozwala rodzicom więcej i chętniej inwestować w edukację swoich dzieci.

- Dzięki tym środkom dzieci mają większe możliwości na rozwój i edukację. Odwiedziłem w ostatnim czasie jedną z rodzin wielodzietnych w naszej gminie – rodzinę Polewków mieszkających w Polance i cieszę się, że korzystając z rządowego programu dla rodzin, mają możliwość stworzenia jak najlepszych warunków dla swoich dzieci. Poziom wydatków na politykę rodzinną stawia Polskę w samej czołówce państw europejskich i jest dowodem na to, że wsparcie rodzin jest priorytetem naszego rządu – mówi burmistrz.

Program „Rodzina 500+” ma działać w nowej wersji od 1 lipca br. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci w całym kraju. Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Od 2021 r. znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków – z lipca na luty, a także sam okres świadczeniowy – dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany to czerwiec-maj. W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września br. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br. Znacznie uproszczone, na wzór działania programu „Dobry start”, zostaną też procedury związane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.

Terminy składania wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”

Od 1 lipca – droga elektroniczna (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz PUE ZUS)

Od 1 sierpnia – droga tradycyjna (np. podczas osobistej wizyty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach lub drogą pocztową)

Świadczenie „500+” na nowych zasadach na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie:

* Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

* Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku

* Tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Kontynuacja świadczenia „500+” – dotyczy dzieci, na które do końca września 2019 r. zostało już przyznane świadczenie:

* W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną

* Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r. to wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 r.

* Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi co do zasady w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

* Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Bardzo ważne! W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.