Trzy przyjaciółki sprzed stu lat

Trzy przyjaciółki sprzed stu lat
Fot. Z kolekcji Jacka Hołuja

Na fotografii z lat 20. ubiegłego wieku widnieją trzy przyjaciółki, rodowite myśleniczanki

Od lewej: Maria Gorączkówna - jej rodzeństwo (dwie siostry i brat) zostali rozstrzelani w Fortach Krzesławickich, późniejsza żona profesora gimnazjalnego pana Wątorka, Anna Kondrówna - późniejsza żona Stanisława Hołuja rozstrzelonego przez okupanta niemieckiego w Krzesławicach w 1940 roku, Janina Święchówna - późniejsza żona pana Walchera.