Festiwal lata

Trzy pytania do ... Bogusława Podmokłego Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Myślenicach

Trzy pytania do ...
Bogusława Podmokłego
Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ Solidarność w Myślenicach
Fot. Maria Gaczyńska

- Sekcja Oświaty NSZZ Solidarność toczy spór zbiorowy z rządem w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Czy w związku z tym zamierzacie strajkować wspólnie z ZNP?

- 18 maja 2018 roku podczas WZD Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko, w którym zwrócili się do premiera RP o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej. Cztery miesiące później 15 września 2018 r związkowcy z „Solidarności” swój protest przeciwko polityce minister Anny Zalewskiej zademonstrowali na ulicach przed budynkiem MEN. 15 stycznia 2019 r. powołany został Ogólnopolski Sztab Protestacyjno-Strajkowy KSOiW NSZZ „Solidarność”. Do 15 marca 2019 r. w całym kraju poszczególne organizacje związkowe „Solidarności” działające w placówkach oświatowych rozpoczęły procedury sporu zbiorowego. Przed zakończeniem wymaganej prawem procedury nie możemy rozpocząć strajku. Równocześnie prowadzimy protest okupacyjny siedziby Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, który przybrał formę ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Protest okupacyjny w Krakowie ma charakter bezterminowy, co oznacza, że będzie on prowadzony aż do podpisania z rządem RP satysfakcjonującego „Solidarność” porozumienia. Czekamy na przybycie premiera Mateusza Morawieckiego lub umocowanego przedstawiciela rządu i podjęcie negocjacji z protestującymi. Jednocześnie od poniedziałku 25 marca nastąpi zaostrzeniu protestu. Zdecydowano o podjęciu najostrzejszej formy, czyli głodówki.

- Jakie są postulaty Solidarności?

- Domagamy się:

* Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% z wyrównaniem od stycznia 2019 r.

* Podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15% od stycznia 2020 r.

* Wycofania przepisów dotyczących wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

* Powrotu do poprzednich rozwiązań prawnych dotyczących oceny pracy nauczycieli.

- Jak ocenia Pan wypowiedź przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego, że w razie niespełnienia ich żądań strajkujący związkowcy zablokują promocje uczniów do kolejnej klasy?  

- W przypadku braku porozumienia jesteśmy gotowi do zorganizowania i przeprowadzenia strajku. Nie będziemy go jednak prowadzić w czasie egzaminów lub matur. Nie podejmiemy również i nie będziemy popierać żadnych działań, które odbyłyby się kosztem uczniów. Nie będziemy blokować promocji uczniów do kolejnej klasy. Sprawy dorosłych muszą być załatwiane między dorosłymi.