Akcja

Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Region 9 stycznia 2018 Wydanie 1/2018
Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 20 grudnia miało miejsce uroczyste przekazanie przez przewodniczącego Rady – Tadeusza Żabę oraz Starostę Myślenickiego – Józefa Tomala, medalu oraz aktu nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej, którą reprezentował ks. dyrektor Bogdan Kordula oraz dla Andrzeja Kruczka- nauczyciela Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną oraz posiada status organizacji pożytku publicznego. W Powiecie Myślenickim prowadzi działalność charytatywną i opiekuńczą, obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją, samotne matki, osoby bezdomne, uzależnione, bezrobotnych oraz ofiary przemocy. Prowadzi od 2002 r. Stację Opieki mieszczącą się w parafii św. Brata Alberta w Myślenicach, zapewniając fachową opiekę pielęgniarską oraz rehabilitację, służąc głównie osobom przewlekle chorym. Prowadzi również w Nowej Wsi Rodzinną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza dla dzieci, zapewniając im potrzeby bytowe, rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. W bieżącym roku Caritas rozpoczęła budowę Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym w Myślenicach. Dzięki realizacji nowoczesnej inwestycji około 800 osób z terenu powiatu myślenickiego znajdzie pomoc i edukacyjno-rekreacyjne wsparcie. Centrum zapewni ponadto wsparcie osobom starszym. Będzie to placówka dziennego pobytu umożliwiająca integrację osób starszych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach.

-Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” jest wyrazem naszego najwyższego szacunku, uznania i uhonorowania całokształtu działalności społecznej, charytatywnej i wolontaryjnej Caritas Archidiecezji Krakowskiej służącej mieszkańcom Powiatu Myślenickiego, budowaniu pozytywnych wzorców i umacnianiu więzi międzyludzkich oraz podziękowaniem za wielkie dzieło miłości czynione ludziom potrzebującym wsparcia – podkreślił w laudacji przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba.

Andrzej Kruczek - nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach jest propagatorem idei strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród młodzieży, dorosłych członków i sympatyków Ligi Obrony Kraju oraz osób niezrzeszonych. Zainicjował i realizuje program ,,Strzelectwo sportowe dla dzieci i młodzieży”, którego celem jest popularyzacja strzelectwa sportowego wśród uczniów szkół Powiatu Myślenickiego. Jest również autorem programu szkolenia wojskowego klasy mundurowej, który realizuje na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów ZSTE w Myślenicach. Organizuje zawody strzeleckie ,,Powiatowa Liga Strzelecka” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myślenickiego. Jako założyciel, opiekun i trener Szkolnego Koła Strzeleckiego i Mundurowego działającego przy ZSTE w Myślenicach odnosi z młodzieżą liczne sukcesy w prestiżowych zawodach i turniejach. Przygotowani przez niego uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe lokaty w zawodach strzeleckich i mistrzostwach rozgrywanych na szczeblu województwa małopolskiego i kraju, promując swoimi osiągnięciami Powiat Myślenicki. - Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Andrzejowi Kruczkowi jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu jego działalności społecznej w zakresie propagowania idei strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród mieszkańców Powiatu Myślenickiego oraz działalności na rzecz promocji Powiatu Myślenickiego - podkreślił Starosta Józef Tomal.

Uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której odbyła się gala wręczenia tytułów i medali została uświetniona występem uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych: Mai Kowalskiej i Emilii Małż.