Uchwała dotycząca okręgów wyborczych do poprawki?

Uchwała dotycząca okręgów wyborczych do poprawki?
Fot. Piotr Jagniewski

W marcu Rada Miejska przegłosowała uchwałę dotyczącą podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze i wyznaczyła obwody do głosowania. - Została uchylona przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, a ten wezwał Radę do jej poprawy w terminie do 18 maja - podczas konferencji prasowej zwracali uwagę radni PiS

Uchwały dzielące miasto i gminę na okręgi wyborcze, wyznaczające stałe obwody głosowania, usytuowanie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zostały podjęte podczas sesji Rady Miejskiej 22 marca.

Do Komisarza Wyborczego w Krakowie wpłynęła skarga na podjętą uchwałę podpisana przez 19 mieszkańców, która wskazywała, że "(…) dokonany podział pomijał okoliczność, iż sołectwo Chełm jest jednostką pomocnicza Gminy Myślenice i nie powinno zostać ujęte w ramach miasta Myślenice oraz błąd w ustaleniach liczby mieszkańców sołectwa Łęki".

Komisarz Wyborczy w Krakowie Bartłomiej Migda po jej rozpatrzeniu stwierdził, że "(…) Rada Miejska dokonując na wniosek Burmistrza podziału, nie uwzględniła własnej uchwały dotyczącej podziału gminy na jednostki pomocnicze oraz danych i sytuacji własnej gminy, którymi są gospodarzami" i wezwał Radę Miejską w Myślenicach do ponownego wykonania podziału na okręgi wyborcze (oraz stosowne do tego podziału na obwody głosowania) w sposób zgodny z prawem w terminie do dnia 18 maja.

Spotkanie prasowe na ten temat dzisiaj rano zorganizowali radni Prawa i Sprawiedliwości. - Wspomniana uchwała została podjęta większością głosów radnych KWW Macieja Ostrowskiego, natomiast my jako radni PiS głosowaliśmy przeciwko. Podkreślaliśmy, że ta uchwała jest wadliwa, że było lepsze rozwiązanie, niestety nie zostało zaakceptowane przez burmistrza, który był autorem przedstawionego wariantu.  Oczekujemy przedstawienia wariantu, który będzie korzystny dla mieszkańców. Piłka jest po stronie burmistrza, oczekujemy na jakieś propozycje - mówił radny PiS Mateusz Suder.

Gminie przysługuje odwołanie od postanowienia komisarza do Państwowej Komisji Wyborczej. O wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy Tomasza Wójtowicza - przewodniczącego Rady Miejskiej. Jak mówi; trwa proces odwoławczy, a szerszy komentarz dotyczący postanowienia Komisarza zostanie wydany w najbliższych dniach.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)