Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla Osieczan

Region 3 grudnia 2019 Wydanie 45/2019
Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla Osieczan

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych nastąpiło jeszcze w listopadzie 2016 roku. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach po trzech latach procedowania uchwalono plan ze zmianami dla Osieczan.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka umożliwił dopięcie wszelkich formalności w związku z dużą ilością wniosków o przekształcenie działek w Osieczanach. Dodatkowa możliwość złożenia wniosku o zmianę działki rolnej na budowlaną była możliwa dzięki decyzji burmistrza o drugim i trzecim wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

- Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Osieczan pochodzi z 25 listopada 2016 roku. Prace nad planem trwały tak długo ze względu na obszerny wniosek rolny, w którym mieszkańcy wnioskowali o przekształcenie aż 17 hektarów gruntów rolnych na działki budowlane. Ostatecznie w planie przygotowanym przez biuro projektowe uwzględniono przekształcenie 12,5 hektara, natomiast pozostałe wnioski zostały odrzucone przez Ministerstwo Rolnictwa lub były sprzeczne z opracowanym studium – wyjaśnia burmistrz Jarosław Szlachetka.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach przegłosowano aż 89 uwag do planu zagospodarowania przestrzennego w Osieczanach, a następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.