Uczą ratować w Głogoczowie

Uczą ratować w Głogoczowie

W ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej Gminy Myślenice 2018, młodzież z Fundacji Maltańska Służba Medyczna oddział Głogoczów przeprowadziła warsztaty o tematyce pierwszej pomocy w przedszkolu i Szkole Podstawowej w Głogoczowie

Pierwszym zadaniem zrealizowanym przez głogoczowską młodzież w ramach inicjatywy lokalnej było przygotowanie ciekawego scenariusza warsztatów, dostosowanego do wieku planowanych odbiorców. Następnie wolontariusze przeprowadzili wykład dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczący podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz podzielili się wieloma wskazówkami dotyczącymi jej przeprowadzania. W drugiej części spotkania, wraz z uczniami przećwiczyli praktyczną część dotyczącą tejże tematyki. Co istotne, maltańczycy przypomnieli także jak należy używać AED i gdzie znajduje się on w Głogoczowie (w centrum, przy bramie wjazdowej do remizy OSP).

Zbliżone tematycznie warsztaty młodzież maltańska przeprowadziła z dziećmi z klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Głogoczowie. Ogłoszony został także konkurs na najbardziej kreatywny plakat dotyczący pierwszej pomocy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początku grudnia. Wyróżnione klasy zostaną nagrodzone upominkami ufundowanymi przez Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, dzięki wsparciu Grażyny Kosiby.

Najmłodszych mieszkańców Głogoczowa, czyli grupy przedszkolaków wolontariuszki odwiedziły na końcu. Dzięki przeprowadzonym zajęciom każde dziecko wie już na jaki numer należy zadzwonić w przypadku wzywania pomocy. Warsztaty miały formę praktycznych ćwiczeń w celu oswojenia najmłodszych z samym faktem udzielania pierwszej pomocy.

Istotnym jest, aby szkolenia z pierwszej pomocy regularnie powtarzać i utrwalać nabyte umiejętności, dlatego członkowie Fundacji Maltańska Służba Medyczna oddział Głogoczów planują swoją inicjatywę powtarzać w kolejnych latach. Projekt współfinansuje Miasto i Gmina Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej.