Umacnianie Raby

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy rozpoczęły się prace naprawcze ul. Burmistrza Andrzeja Marka, podmywanej przez powodzie w maju i lipcu i definitywnie zniszczonej podczas powodzi sierpniowo-wrześniowej. Prace wymagają naprawy koryta Raby