Urząd po audycie. Wnioski porażają

Urząd po audycie. Wnioski porażają
Fot. Marek Stoszek

Wyniki audytu przeprowadzonego w myślenickim magistracie, a dotyczącego funkcjonowania urzędu w poprzedniej kadencji, przedstawili burmistrz Jarosław Szlachetka i wiceburmistrz Mateusz Suder na konferencji prasowej w czwartek 7 marca

Przeprowadzenie audytu burmistrz – zgodnie z zapowiedziami w kampanii wyborczej – zlecił firmie zewnętrznej na samym początku kadencji, jako audyt otwarcia. Na konferencji na podsumowanie wyników prac audytorów Jarosław Szlachetka powiedział: – Wnioski i rekomendacje, które płyną z tego dokumentu porażają skalą zaniedbań i nieprawidłowości.

Raport podkreśla przede wszystkim niewłaściwe funkcjonowanie samego urzędu i gospodarowania finansami gminy oraz podejmowanie decyzji, które pogłębiały istniejący już wtedy fatalny stan gminnych finansów. Chodzi głównie o duże projekty, jak na przykład rewitalizacja rynku. Również samo tworzenie i obsadzanie niejednokrotnie sztucznych stanowisk pozostawia, według audytorów, wiele do życzenia i pozostaje w ścisłym związku z fatalnym stanem finansów gminy. Raport jednoznacznie wskazuje również na sporej wysokości premie i nagrody przyznawane urzędnikom bez większego uzasadnienia. Zarówno audytorzy, jak i wcześniej inspektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zakwestionowali poprawność przeprowadzonych przetargów i procedur z nimi związanych, a szczególnie przetargu na Muzeum Niepodległości.

Burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją, aby poprawić funkcjonowanie urzędu, zostało powołane Biuro Zamówień Publicznych powstanie również Biuro do Spraw Kadr. Pozwoli to, jak mówił, na poprawę efektywności pracy i uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjonowaniem urzędu. Wprowadzony został również wewnętrzny regulamin zamówień publicznych, który do tej pory nie funkcjonował - co powodowało chaos i rodziło patologie - jak zaznaczył wiceburmistrz Mateusz Suder. Istotną zmianą jest również wprowadzenie konkursu na stanowiska urzędnicze. Ponadto urząd czeka reorganizacja.

Jako nieprawidłowe i niezrozumiałe działanie ze strony byłego burmistrza audytorzy we wnioskach pokontrolnych wskazali zlecanie przez szereg lat obsługi prawnej większości spraw gminnych zewnętrznej kancelarii bez przetargów, przy jednoczesnym zatrudnianiu prawników w urzędzie. Z informacji przekazanych na konferencji wynika, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie skierowała zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Burmistrz z kolei zamierza skierować do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy zlecaniu, bez przetargów obsługi parkingów miejskich.

Oprócz tych bardzo poważnych zaniedbań raport wykazał również cały szereg drobniejszych, ale istotnych nieprawidłowości, jak chociażby ignorowanie terminów okresowych badań lekarskich przez pracowników wyższego szczebla oraz byłego burmistrza. Nieprawidłowo funkcjonował również system zgłaszania pracowników do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Pełna treść audytu jest dostępna na stronie http://myslenice.pl/audyt-otwarcia-w-urzedzie-miasta-i-gminy-myslenice,art-992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.