Urząd Pracy nagrodzony za efekty

Urząd Pracy nagrodzony za efekty

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach został wyróżniony za uzyskanie najwyższych wyników w województwie małopolskim. Nagrodę podczas Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia z rąk minister Elżbiety Rafalskiej odebrała p.o. dyrektora PUP w Myślenicach Izabela Młynarczyk

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas której wręczono wyróżnienia dla urzędów pracy. Nagrodzeni zostali dyrektorzy placówek, które w 2017 roku osiągnęły wysokie wskaźniki efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach został wyróżniony za uzyskanie najwyższych wyników w województwie małopolskim. Pamiątkową tablicę oraz statuetkę na ręce Izabeli Młynarczyk p.o. dyrektora PUP w Myślenicach przekazała minister Elżbieta Rafalska oraz sekretarz Stanu Stanisław Szwed.

- Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy - mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Jak zauważyła niskie bezrobocie oznacza, że w rejestrach pozostają osoby długotrwale bezrobotne, których powrót do zatrudnienia wymaga - przede wszystkich od pracowników urzędów pracy - bezpośredniej i intensywnej pracy z klientem oraz podjęcia kompleksowych działań wspierający takie osoby w powrocie.

Minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed wręczyli przedstawicielom powiatowych urzędów pracy okolicznościowe statuetki, dyplomy i wyróżnienia. Przyznano je m.in. za osiągnięcie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych, wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy realizację zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce.

W województwie małopolskim oprócz myślenickiego urzędu pracy wyróżnione zostały również placówki z Limanowej, Suchej Beskidzkiej, Proszowic oraz Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

 

Wyzwania? Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych i cudzoziemców

 

- mówi Izabela Młynarczyk, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach

 

Jakie wskaźniki osiągnął PUP w Myślenicach i za które z nich otrzymaliście Państwo nagrodę?

Na osiągnięty sukces składało się wiele czynników za które urząd otrzymał w sumie 2015 punktów, tym samym plasując się na 18. miejscu w skali całego kraju i na 1. w Małopolsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwzględniło m.in. takie informacje jak: Osiągnięta przez PUP w 2016 roku (ogłoszona w 2017 roku) wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, wartość wskaźnika efektywności kosztowej z podziałem na poszczególne kategorie osób uczestniczących w 2016 roku w formach aktywizacji zawodowej, w tym w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Oceniana była również liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych wg stanu w dniu 31 grudnia 2016 roku, kwota środków wydatkowanych w 2016 roku na realizację programów ogółem, w tym z rezerwy ministra, z EFS oraz kwota wydatków na wszystkie formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowane ze środków FP w 2016 roku.

Bezrobocie w powiecie oscyluje wokół 5% i jest rekordowo niskie. W jaki sposób dzisiaj aktywizuje się bezrobotnych, które z form cieszą się największą popularnością?

Katalog form wsparcia nie zmienia się i nadal jest taki sam. Aktywne formy są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców i osób bezrobotnych. Najwięcej osób aktywizowano w ramach staży, refundacji części wynagrodzenia osób do 30 roku życia, refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac interwencyjnych oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Co według Pani będzie największym wyzwaniem w działalności PUP w roku 2018?

Niskie bezrobocie oznacza, że w rejestrze urzędu pozostają przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, których powrót na rynek pracy wymaga od doradców klienta bezpośredniej i intensywnej pracy. Działania aktywizujące klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym muszą być kompleksowe i motywujące, aby skutecznie wspierały ich w powrocie na rynek pracy.

Wyzwaniem w najbliższym czasie będzie również realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE w Polsce. Dotyczą one m.in. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, przygotowywania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy czy aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców.

 

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)