Ustabilizować sytuację w klubie

26 sierpnia 2010 Wydanie 32/2010
Ustabilizować sytuację w klubie
Zbigniew Lijewski, prezes KS Dalin

Podczas nadzwyczajnego, walnego zebrania członków KS Dalin zostały wybrane nowe władze klubu, a zarząd ukonstytuował się w składzie:

Zbigniew Lijewski – prezes, Aleksander Jopek – wiceprezes ds. piłki nożnej, Krzysztof Murzyn, wiceprezes ds. piłki siatkowej, Ryszard Szpakiewicz – wiceprezes ds. zapasów, Tadeusz Suder – wiceprezes ds. finansowych, Kazimierz Wincenciak – sekretarz, Elza Wojtan, Jerzy Bicz, Jacek Cygal, Krzysztof Kmiecik, Radosław Muniak – członkowie. Trenerem drużyny seniorów został Robert Nowak, juniorów starszych jest Kazimierz Wincenciak, juniorów młodszych – Waldemar Kopp, trampkarzy starszych – Maciej Madej, trampkarzy młodszych – Daniel  Hajdas.

Drużynę Dalinu opuścili: Kamil Myśków i Jakub Niedźwiedź (Mogilany), Tomasz Stelmach (Orkan Szczyrzyc).  - Na początku największym wyzwaniem było utrzymać drużynę – mówi prezes Zbigniew Lijewski (na zdjęciu). - Niektóre kluby wykorzystując trudną sytuację Dalinu chciały tę drużynę po prostu wykupić, a największą aktywność przejawiały Mogilany i Szczyrzyc. Wraz z Aleksandrem Jopkiem i innymi działaczami udało nam się opanować ten kryzys i utrzymać zespół praktycznie w niezmienionym składzie z poprzedniego sezonu. Trzeba ustabilizować sytuację w klubie, bowiem sytuacja finansowa i organizacyjna nie jest najlepsza. Klub jest zadłużony w stosunku do kontrahentów, pracowników i zawodników. Celem uzyskania jasnej i klarownej sytuacji finansowej zarząd zlecił księgowemu na dzień 31 lipca dokonanie rachunku zysków i strat oraz zestawienia należności i zobowiązań. Po uzyskaniu tych dokumentów zarząd klubu odniesie się do sytuacji jaką zastał. Dalsza działalność będzie prowadzona, aby pomimo należności finansowych nie obniżyć poziomu sportowego w klubie.

tekst i foto Stanisław Cichoń