UTW na Olimpiadzie w Łazach

UTW na Olimpiadzie w Łazach

XI Międzynarodową Olimpiadę Sportową UTW w Łazach w dniu 25 maja otworzyli przedstawiciele rządu i władz samorządowych. Znicz olimpijski rozpaliła najstarsza uczestniczka (95 lat).

Myśleniccy słuchacze UTW wzięli udział w olimpiadzie już po raz kolejny. - Reprezentowaliśmy i promowaliśmy nasz region, podkreślając i zaznaczając naszą miejscowość Myślenice i cały powiat myślenicki. Celem nadrzędnym każdej Międzynarodowej Olimpiady Sportowej „Trzeci Wiek Na Start” jest wykształcenie u osób z pokolenia 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymywaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowanie aktywnego stylu życia – mówi Maria Bolisęga.

Studenci UTW Myślenice wzięli udział w dziewięciu konkurencjach sportowych:

Zawody lekkoatletyczne – bieg na 60 metrów: zawodnik Ryszard 80+ zdobył brązowy medal, a zawodniczki Halina 60+ i Jadwiga 70+ uzyskały dobry czas.

Zawody pływackie – 50 metrów stylem klasycznym: zawodnik Antoni uzyskał dobry czas.

Pchnięcie kulą – zawodniczka Anna pchnęła 3 kg kulą.

Zawody strzeleckie – zawodnicy Waldemar i Maria strzelali z karabinu pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego.

Turniej szachowy – zawodnik Józef uzyskał - 3,5 pkt. I 12. miejsce na 23 uczestników

Turniej brydżowy – zawodniczki Marta i Magdalena uzyskały 13. miejsce na 27 startujących

Zawody kajakowe – zawodnik Jerzy uzyskał dobry czas.

Turniej Boules – zawodniczka Bronisława zakwalifikowała się do półfinału.

Turniej Łuczniczy – zawodnik Wieslaw uzyskał 8 na 10 pkt.

Wszystkim startującym zawodnikom kibicowali nasi studenci z Myślenic i zaprzyjaźnionych UTW. Uczestnictwo naszych zawodników i kibiców w tak dużej Olimpiadzie, w której uczestniczyły Uniwersytety z całej Polski oraz Ukrainy i Austrii było dużym przedsięwzięciem, wysiłkiem, ale dało dużo zadowolenia, radości, pozytywnych emocji. Uczestnictwo Studentów UTW w Olimpiadzie organizowała i pilotowała studentka Maria Bolisęga.

Red