Trwa wymiana nawierzchni na Zakopiance. Będą utrudnienia

Trwa wymiana nawierzchni na Zakopiance. Będą utrudnienia

Od poniedziałku 17 września rozpoczną się prace remontowe na 4 łukach Zakopianki w Myślenicach, Jaworniku i Głogoczowie, gdzie badania laboratoryjne potwierdziły za małą szorstkość jezdni czyli oznacza to, że warstwa ścieralna nawierzchni jest zbyt śliska

W tych miejscach zostanie sfrezowana ta istniejąca warstwa i położona nowa. Przy okazji przeprowadzone zostaną także prace porządkowe na poboczach. Są to łuki w Myślenicach , Jaworniku i Głogoczowie czyli na odcinkach dwujezdniowych. W trakcie robót wyłączany z ruchu będzie jeden pas ruchu. Po zakończeniu prac każdorazowo ruch odbywał się będzie normalnie.

Harmonogram prac na najbliższy tydzień:

  • 17 września – oznakowanie odcinków robót, rozpoczęcie ścinania poboczy na jezdniach lewych na odcinkach: Myślenice km 694+730 - 695+130 oraz Jawornik km 691+300 - 691+700
  •  18-19 września – kontynuacja prac przygotowawczych tj. ścinanie poboczy na jezdniach lewych później prawych
  • 20 września – frezowanie 2 odcinków jezdnie lewe: Myślenice km 694+730 - 695+130 oraz Jawornik km 691+300 - 691+700
  •  21 września – wykonanie nawierzchni SMA w Myślenicach, km 694+730 - 695+130

W weekend prac nie będzie. Ruch odbywał się będzie dwoma pasami na każdej jezdni.