12 kwietnia: V Myślenickie Targi Pracy

V Myślenickie Targi Pracy

W sali gimnastycznej ZSTE w Myślenicach odbędą się kolejne targi pracy. Jak co roku organizacji podjął się PUP Myślenice, a patronat honorowy objął Starosta Myślenicki. Targi adresowane są do wszystkich osób poszukujących zatrudnienia lub zastanawiających się nad zmianą dotychczasowej pracy. Udział w targach zadeklarowało: 12 pracodawców, 3 agencje, Młodzieżowe Centrum Kariery, Komenda Policji, PEFRON, Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej. Zaplanowano również dwa warsztaty dotyczące umiejętności skutecznego poszukiwania zatrudnienia.