„Varosha Expres” w Galerii Okrągłej w Dobczycach

Kultura 8 października 2019 Wydanie 37/2019
„Varosha Expres” w Galerii Okrągłej w Dobczycach
Fot. Maciej Hołuj

10 października 2019 r., o godzinie 18 Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie „KAT” w Dobczycach zapraszają do Galerii Okrągłej MBP na wernisaż ekspozycji: „Varosha Expres” – wystawa ośmiu gwaszy.

Inwazja turecka na Cyprze. Wojna. 20 lipca 1974 r. Dzielnica grecka w Famaguście. Prawie jednego dnia Turcy wydalają Greków z dzielnicy Varosha. Odtąd puste miasto zionie podupadającymi, wybebeszonymi domami, blokami. Opuszczonymi. Od lat nierozwiązywalny konflikt.

Andrzej Boryczko był na Cyprze, w Famaguście w 2017 r. Skorzystał z Varosha Expresu, autokaru, z którego nie mógł wysiąść, a z okien, przez ścianę szyb, mógł zobaczyć to koszmarne miasto, opuszczoną, wysiedloną Varoshę. Trasa przejazdu po okręgu – Famagusta, po stronie greckocypryjskiej – Varosha, po tureckocypryjskiej – powrót do życia, w greckocypryjskiej Famaguście. Wszyscy pasażerowie ze świadomością wojny. Swoistego zawieszenia granicznego.

Andrzej Boryczko patrzył, dokumentował fotograficznie i nagraniem video. Varosha stała się inspiracją do powstania ośmiu gwaszy. Kontury, faktury, powidoki. Minimalistyczne. Prawie abstrakcyjne. Ślady miasta. Ślady kiedyś tętniącego życia. Zostały tylko materialne kształty.

Bez ludzi, bez Greków cypryjskich.

Na wernisażu autor opowie o Famaguście, tym, co zobaczył i przeżył, przedstawiając nagranie video. O gwaszach zaś – kurator wystawy.

Jurek Fedirko, kurator wystawy