VI Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich

Uczestnikami festiwalu były teatry regionalne z Małopolski, posiadające w swoim repertuarze inscenizacje tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, jak również utwory dramatyczne i traktujące o życiu świętych