W którym roku narodził się Jezus?

W którym roku narodził się Jezus?

W felietonie, który opublikowałem w poprzednim numerze Gazety Myślenickiej, pisałem o tym, że dzień 25 grudnia, świętowany w kościele katolickim jako Boże Narodzenie, jest wybrany dość arbitralnie. Przemawia za nim wielowiekowa tradycja, ale brak argumentów historycznych na poparcie tezy, że właśnie w tym dniu miało miejsce owo ważne dla świata Narodzenie.

Pisząc tamten felieton wspomniałem mimochodem, że również rok narodzin Chrystusa jest wątpliwy. Wprawdzie od pewnej daty odmierzamy lata naszej ery i mówimy, że teraz jest rok 2020 – ale ta „data startowa” została wyznaczona prawdopodobnie błędnie.

Rok rozpoczęcia naszej ery na polecenie papieża Jana I wyznaczył w 525 r. zakonnik Dionizjusz Mniejszy. Rok ten powiązał on z obowiązującym w Rzymie (i w całym Cesarstwie) systemem datowania, który za początek kalendarza przyjmował rok założenia Rzymu. Takie daty opatrywane były skrótowym zapisem aUc (ab Urbe condita czyli „od założenia miasta”). I właśnie na 753 rok aUc wskazał Dionizjusz jako na datę narodzin Chrystusa.

Niestety dzisiejsze badania historyków nie pozostawiają wątpliwości: omylił się, gdyż rzeczywistą datą Narodzin był prawdopodobnie rok 750 aUc (a niektórzy badacze podają nawet datę 748). Tak wiec można żartem powiedzieć, że zgodnie z ustaleniami współczesnej nauki Chrystus narodził się „przed narodzeniem Chrystusa”!

Skąd się biorą te wątpliwości?

Jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat narodzin Jezusa (i początku naszej ery) są ewangelie. Tylko dwie z nich (Mateusza i Łukasza) informują o Narodzinach, bo Jan i Marek w swoich ewangeliach o tym nie wspominają. Niestety informacje podane w ewangeliach Mateusza i Łukasza są sprzeczne. Mateusz napisał, że Jezus narodził się, gdy Judeą rządził król Herod. Zgodnie z relacją Ewangelisty Herod chciał zamordować dziecko, o którym głoszono, że będzie przyszłym królem żydowskim, stąd znany z jasełek motyw „rzezi niewiniątek”. Święta Rodzina schroniła się, uchodząc do Egiptu, a do Judei wróciła, gdy Herod zmarł. Problem polega tylko na tym, że data śmierci Heroda jest znana: było to między 12 marca a 11 kwietnia czwartego roku przed naszą erą. Przed datą uznawaną za oficjalną datę narodzin Chrystusa!

Ewangelia Łukasza wprowadza kolejne wątpliwości. Napisano w niej, że Chrystus narodził się, gdy realizowano spis ludności rzymskiego imperium, stąd Betlejem, a nie Nazaret itd. Ale tu także pojawia się sprzeczność, bo wspomniany spis zakończył się w 6. roku przed naszą erą, czyli znowu przed oficjalną data narodzin Chrystusa.

Jaki więc rok właśnie zaczęliśmy? 2020 czy 2024? A może 2026?

Dziś już tego rozplątać nie sposób, więc dążmy tylko do tego, żeby to był SZCZĘŚLIWY rok - czego Państwu serdecznie życzę!