W przededniu II wojny

W przededniu II wojny

W okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej „do Myślenic z każdym dniem wdzierał się niepokój potęgowany wprowadzanymi, a następnie odwoływanymi akcjami powszechnej mobilizacji”…, „coraz częściej za pośrednictwem myślenickiej poczty nadchodziły imienne karty mobilizacyjne, a mężczyźni w wieku poborowym zasilali szeregi jednostek Wojska Polskiego. Nastroje mieszkańców Myślenic w ostatnich dniach sierpnia nie należały do najlepszych. Dominował strach o życie własne i najbliższych oraz obawa o los mężczyzn powołanych do wojska”…; „Tak samo jak podczas I wojny światowej, ludzie zwracali się w stronę Kościoła i wiary. O wsparcie i pomoc proszono Matkę Bożą Myślenicką. Przykładem tego jest wybudowana przy ulicy Sienkiewicza figura Matki Bożej, poświęcona 15 sierpnia 1939 roku. Z prośbą o opiekę w nadchodzącej wojnie. Jej fundatorami były rodziny Boryczków i Szafarzy”…; „Informacja o wybuchu wybuchu wojny sprawiła, że 1 września kościół w Myślenicach napełnił się wiernymi”…; „Symptomy nadchodzącej wojny rodziły wśród ludzi rozmaite reakcje – począwszy od zupełnej bierności po panikę. Prezentowany fragment zdjęcia, obrazujący plan i trasę natarcia na Polskę w dniach 1-25 września 1939 roku przez 2. Dywizję Pancerną okupanta hitlerowskiego pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich Myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.