W Wiśniowej praca wre...

20 września 2007 Wydanie 35/2007
W Wiśniowej praca wre...
Etapy prac na terenie Wiśniowej, fot. K. Kaczmarczyk

Wreszcie udało się rozpocząć realizację drugiego etapu „Budowy zbiornika rekreacyjnego w Wiśniowej”, współfinansowanego w ramach programu INTERREG III B CADSES „Ochrona Historycznych Krajobrazów Kulturowych”. Termin zakończenia tego etapu inwestycji planowany jest jeszcze w tym roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

Ten międzynarodowy projekt, jedyny tego rodzaju w Województwie Małopolskim, skupia partnerów z Polski (gmina Wiśniowa, gmina Miechów i Akademia Rolnicza w Krakowie jako partner wiodący) a także z Niemiec, Austrii, Rumunii i Ukrainy. Udział gminy Wiśniowa w projekcie jest dużym sukcesem nie tylko gospodarczym, ale również w promowaniu naszego regionu. Na pewno spowoduje zwiększenie atrakcyjności gminy i wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki i agroturystyki.

Realizowana inwestycja wymusiła inne, od dawna oczekiwane inwestycje wokół zalewu, jak kładka pieszo – jezdna na Krzyworzece (na zdjęciu) i droga dojazdowa do domów za rzeką, które gmina Wiśniowa zrealizowała z własnych środków.

Na początku sierpnia zakończone zostały prace związane z budową kładki pieszo – jezdnej na potoku Krzyworzeka w Wiśniowej, wraz z dojazdami. Zadanie wykonała Firma Inżynieryjno – Budowlana Talaga  z Myślenic. Koszt inwestycji wyniósł 200 tys. złotych. Dokumentacja projektowa na to zadanie wykonana została w ramach projektu realizowanego od kwietnia 2006 roku z programu INTERREG III B CADSES. Kładka stanowiąca dojazd do domów położonych za rzeką, pod Dziadkówką, zdecydowanie poprawiła dostępność komunikacyjną tej części Wiśniowej. Na pewno zostanie doceniona również przez turystów, nie tylko z uwagi na wygodę, ale również ze względu na ciekawy wygląd.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce

W połowie sierpnia rozpoczęte zostały prace, związane z budową kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w Węglówce. W ramach tego pierwszego etapu na terenie Węglówki zostanie wykonany kolektor o łącznej długości 2,4 km. Zadanie to wykonuje wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, firma P.B.-T. WIKAR z Łososiny Dolnej. Inwestycja jest częścią kompleksowego programu utrzymania czystości zlewni Raby od źródeł do zapory w Dobczycach. Równocześnie gmina Mszana Dolna przystąpiła do realizacji ostatniego odcinka kolektora głównego na terenie Kasinki Małej. Jeszcze w tym roku kolektorem tym mogą popłynąć ścieki z Kasiny Wielkiej (Zagródce), gdzie od początku roku wykonywana jest kanalizacja finansowana w znacznej części ze środków ZPORR.

Studnia głębinowa

Pod Księżą Górą w Wiśniowej wykonana została druga już studnia głębinowa, zasilająca wodociąg gminny z ujęcia „Między Górami”. Wodociąg ten zaopatruje w wodę gospodarstwa w znacznej części Wiśniowej i w Poznachowicach Dolnych. Wykonawcą obydwu studni pod Księżą Górą jest Zakład Wiertniczo – Geologiczny „Hydroel” ze Święcan.

W trosce o bezpieczeństwo

W ramach wspólnych inwestycji realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego i gminę Wiśniowa, w najbliższym czasie powstaną kolejne zatoki autobusowe z przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Wiśniowej.

W lipcu została zawarta umowa na budowę czterech zatok autobusowych w Wiśniowej za kwotę 224 tys. złotych. Wykonawcą robót jest Firma Wielobranżowa „Matrab” z Dobczyc.

Lokalizacja zatok podyktowana została potrzebami dowozu dzieci do szkoły z uwzględnieniem bezpiecznej widoczności, dlatego wykonane wkrótce zatoki i przystanki usytuowane będą w sąsiedztwie wyjazdów z mostów na Cyganówce i na Mutówce. Przy tej okazji z bezpiecznych przystanków skorzystają wszyscy użytkownicy ogólnodostępnej komunikacji.

JW