Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. w OSP Jasienica

Region 4 lutego 2020 Wydanie 5/2020
Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. w OSP Jasienica

W sobotę 25 stycznia w budynku remizy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy. Głównymi punktami spotkania były: przedstawienie sprawozdania za rok ubiegły, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, udzielnie absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy i omówienie przyszłych planów.

Oprócz przybyłych na spotkanie druhów, udział w zebraniu sprawozdawczym wziął zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusz Suder, a także zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Myślenicach mł. bryg. Marek Moskal, członek Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Myślenicach st. ogn. Łukasz Słowik oraz sołtys z Jasienicy.

W ostatnim roku odbyło się 7 spotkań sprawozdawczych zarządu i dwa zebrania ogólne. Z najważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 r. można wymienić: generalny remont wieży do suszenia węży strażackich, remont korytarza oraz pomieszczeń przeznaczonych na izbę szkoleń, wymiana instalacji elektrycznej oraz zakup lamp, organizacja jubileuszu 110-lecia OSP w Jasienicy i 95-ecie Orkiestry Dętej, prace związane z utrzymaniem porządku w budynku i na zewnątrz. Na remont pomieszczeń OSP w Jasienicy otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych i wkładem pracy społecznej strażaków.

W zakresie swojej działalności jednostka uczestniczyła w działaniach ratowniczo-powodziowych, wypadkach drogowych, usuwania skutków wichur, zawodach sportowo-poradniczych, zabezpieczeniu imprez na terenie Miasta i Gminy Myślenice oraz brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

- Chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście bardzo aktywni i zawsze można na Was liczyć. Szczególnie było to widać w czasie akcji przeciwpowodziowej, która miała miejsce w maju – powiedział w czasie spotkania Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Następnie wiceburmistrz przekazał na ręce prezesa OSP Jasienica Józefa Mardausa podziękowanie dla jednostki za trud i zaangażowanie w ratowanie życia, zdrowia i mienia osób poszkodowanych w czasie ulewnych deszczów i podtopień maju 2019 r. Zapewnił o wsparciu finansowym przyszłych wniosków w postaci zabezpieczenia wkładu własnego z środków gminnych i korzystając z okazji życzył udanego 2020 roku.

Na spotkaniu poruszono także kwestie związane z oczekiwanym nowszym pojeździe bojowym, akcją krwiodawstwa i współpracą ze szkołą w Jasienicy.